Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
18 kwietnia 2009
Werdykt jury konkursowego K'Ozzie Fest 2009
The Strzelecki Art Competition 2009
The Winners of the 2009 Strzelecki Art Competition. This is the verdict of the jury, as announced at the 2009 K'Ozzie Fest.

In the adult category:

1. The Grand Prize (of $1000, funded by Consul-General Ryszard Sarkowicz) is awarded to Krystyna Burkiewicz for ‘Kosciuszko Spirit over Australian Mountains’ acrylic on canvas
2. Second prize ($700, funded by Kosciuszko National Park) is awarded to Natalia Krysiak for ‘Twilight Dreams’ (acrylic on canvas)
3. Third prize (the American Friends of Kosciuszko Prize, of $600) is awarded to Adam Fiala for a cartoon series about ‘The Discovery of a Mountain Called Kosciuszko’ (pen on paper)
4. The Puls Polonii prize (of $500) is awarded to Sebastian Sawicki for his triptych ‘Adyna – Kosciuszko – Our Ascent’
5. A Special Commendation (of $300, funded by the Polish Community of Western Australia) is awarded to Piotr Słowiański for ‘Strzelecki’
6. A Commendation (of $200, funded by Cooma Council) is awarded to Marta Karpiński for ‘Flower for Adyna’

In the youth category:

1. North Ryde Polish Saturday School is awarded $500 for a puzzle-collage, a work created through team effort
2. The Emerging Talent prize (of $200) is awarded to Joanna Samołówka for ‘A Guide Pointing the Way’
3. Special Prizes (of $100) are also awarded to:
- Sebastian Nawara for his collage about Strzelecki
- Szymon Gajda for his portraits of Strzelecki and an Aboriginal
- Robert Rus for ‘A Flower for Adyna’
- Olgierd Jaskulski for his drawing ‘Australian Mountains Speak About Strzelecki’
- Maria Roszak for her work ‘Strzelecki and His Team on the Way to the Summit’
- Adam Pacek for his ‘Reserves of Food in the Bush’

Congratulations to all of the winners!
We wtorek 10 marca 2009 r. jury konkursu graficznego „Paweł Edmund Strzelecki i jego ekipa – w duchu zgodnej współpracy” w składzie: Zbigniew Bilyk, Grzegorz Dąbrowa, Wojciech Pietranik i Ernestyna Skurjat-Kozek przyznało następujące nagrody

A. W KATEGORII DOROSŁYCH:

1. Nagrodę Grand Prix, ufundowaną przez Konsula Generalnego RP Ryszarda Sarkowicza, w wysokości jednego tysiąca dolarów, otrzymuje pani Krystyna Burkiewicz z Sydney za obraz pt „Kosciuszko Spirit over Australian Mountains”, (akryl na płótnie);

2.Drugą nagrodę, ufundowaną przez Kosciuszko National Park, w wysokości 700 dolarów, otrzymuje pani Natalia Krysiak z Melbourne za obraz pt. „Marzenia o zmierzchu/Twilight Dreams”, (akryl na płótnie);

3.Trzecią nagrodę, ufundowaną przez American Friends of Kosciuszko, w wysokości 600 dolarów otrzymuje Adam Fiala z Perth za rysowaną tuszem historyjkę obrazkową pt „Odkrycie góry nazwanej Kosciuszko”;

4. Nagrodę specjalną „Kwiat dla Adyny”, ufundowaną przez Puls Polonii, w wysokości 500 dolarów otrzymuje Sebastian Sawicki z Perth za tryptyk „Adyna – Kosciuszko – Our Ascent”;

5. Specjalne wyróżnienie, nagrodę w wysokości 300 dolarów (ufundowaną przez Polonię z Zachodniej Australii) otrzymuje Piotr Słowiański z Polski za drukowane na płótnie (4) prace pt „Strzelecki”;

6. Również wyróżnienie, nagrodę w wysokości 200 dolarów, ufundowaną przez Cooma Council, otrzymuje pani Marta Karpiński z Adaminaby za obrazek akrylowy pt „Flower for Adyna”.

B.W KATEGORII DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ
jury przyznało następujące nagrody:

Szkoła Polska w North Ryde Sydney) otrzymuje 500 dolarów za prace wykonane zespołowo (in the spirit of teamwork) : prototyp układanki (puzzle) pt Paweł Edmund Strzelecki – polski odkrywca Góry Kościuszki oraz kolażu przedstawiającego m.in. młodego Strzeleckiego (as a boy).

Joanna Samołówka, lat 17, z Warszawy otrzymuje 200 dolarów jako „Emerging Talent” za akwarelę pt „Przewodnik wskazujący drogę”/A Guide pointing the way”

I mamy jeszcze wyróżnienia po 100 dolarów dla 6 młodych osób z Polski:

1. Sebastian Nawara, lat 10, Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu, za „gałgankowy” kolaż przedstawiający ekipę Strzeleckiego; 2. Szymon Gajda, lat 11, Ogrodzieniec, za wykonany kredką portret Strzeleckiego i Aborygena; 3. Robert Rus, lat 12, Ogrodzieniec, za akwarelę „Kwiat dla Adyny” 4. Olgierd Jaskulski, lat 16, Liceum im Kościuszki w Koninie, za rysunek ołówkiem pt „Australijskie góry mówią o Strzeleckim” 5. Maria Roszak, lat 19, również Konin, za obrazek techniką mieszaną pt. „Strzelecki i jego ekipa w drodze na szczyt Góry Kościuszki”; nagroda ufundowana przez Wojciecha Pietranika; 6. Adam Pacek. lat 16, z Poznania za komiksową akwarelę pt. „Rezerwy żywności w buszu” (nagroda ufundowana przez Wojciecha Pietranika).

Uzasadnienie werdyktu:

Oceniając pracę Krystyny Burkiewicz jury uznało, że realizuje ona najcelniej hasło konkursu; podkreśliło wysoką wartość artystyczną, ciekawą koncepcję, humor oraz wyobraźnię.

Natalia Krysiak: ciekawa wizja artystyczna, która polską Adynę umiejscowiła w australijskim krajobrazie ukazującym unikalne piękno drzew snowgums – ozdoby Snowy Mountains.

Adam Fiala zasługuje na szczególne uznanie za trud włożony w historyjkę obrazkową, za piękne połączenie rysunku, karykatury i dowcipnego tekstu.

Sebastian Sawicki – wyrazy uznania za ukazanie Strzeleckiego jako wielkiego odkrywcy, piechura i człowieka zakochanego; za wykorzystanie cytatów zasługujących na popularyzację; za ujęcie tematu za pomocą nowoczesnych technik graficznych.

Piotr Słowiański - za wykorzystanie nowych technik komputerowych w sztuce przetwarzania i za duży potencjał popularyzacyjny.

Marta Karpińska – świeżość i naturalność obrazu i za artystyczno-romantyczny aspekt Kwiatka dla Adyny.

Szkoła polska w North Ryde: jury oceniając prace indywidualne i zbiorowe podkreśla wyjątkowe zaangażowanie szkolnej wspólnoty; widać efekty wspólnej pracy uczniów i nauczycieli. Niechaj przyznana za teamwork nagroda dalej motywuje do pracy na rzecz K'Ozzie Fest oraz popularyzacji Kościuszki i Strzeleckiego.

Joanna Samołówka – za artystyczne i integracyjne walory obrazu ukazującego Strzeleckiego z aborygńskim przewodnikiem.

Sebastian Nawara - specjalne wyróżnienie dla najmłodszego finalisty (lat 10) za wyjątkową koncepcję „gałgankowego” kolażu i jej artystyczny przekaz.

Szymon Gajda – za spontaniczność i naturalność artystyczną, za ciekawe ujęcie przyjaźni międzyrasowej.

Robert Rus – za świetną kolorystykę i ciekawe ujęcie tematu; ukazanie wizerunku ekspedycji dążącej do celu ukrytego niczym kwiat paproci.

Olgierd Jaskulski – za wielką wrażliwość artystyczną, znakomitą kreskę, rysunek technicznie dojrzały.

Maria Roszak – za bardzo dobrą kolorystykę osiągniętą techniką mieszaną.

Adam Pacek – za humor oraz świetne operowanie techniką malarstwa akwarelowego a także szczegółową wiedzę o ekspedycji Strzeleckiego w Gippsland.

Sydney-Canberra, 10 marca 2009


Artykul uaktualniony 11 listopada 2009