Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
14 stycznia 2009
Z historii Polonii australijskiej: Festiwal Strzeleckiego w Yarram
Daniel Tworek
PP: Lubimy szperać w internecie. Zawsze coś ciekawego się znajdzie. Oto okazuje się, że lista festiwali "kościuszkowskich" i "strzeleckich" wydłuża się. Prócz festiwali kościuszkowskich w Cooma w latach 60-tych i Festiwali Strzeleckiego w Jindabyne na początku lat 90-tych - oraz naszych aktualnie organizowanych w Jindabyne & Cooma festiwali "Kozzie Fest" - do historii Polonii australijskiej wpisała się jeszcze jedna ważna impreza, a mianowicie Polski Festiwal w Yarram (Gippsland) zorganizowany w 200 rocznicę urodzin polskiego odkrywcy i podróżnika, Pawła Edmunda Strzeleckiego. Ten archiwalny material znaleźliśny na stronie internetowej Pandora NLA.

W dniu 4 grudnia 1997 odbył się Polski Festiwal Kulturalny w miejscowości Yarram w Gippsland. Idea festiwalu powstała w wyniku porozumienia między Polonica Research and Documentation Centre i Bicycle Institute of Victoria. W związku z przypadającą w 1997 r. dwusetną rocznicą urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego, Polonica Centre zaproponowała, aby kolejny rajd rowerowy organizowany przez Bicycle Victoria ("The 1997 Great Victorian Bike Ride") prowadzący przez tereny , na których w 1840 r. P.E. Strzelecki przebył, zbadał i nadał im nazwę Gippsland, został włączony oficjalnie do obchodów upamiętniających tę rocznicę.

W wyniku tej propozycji Bicycle Victoria ogłosił, że The 1997 Great Victorian Bike Ride will commemorate the 200th anniversary of Count Paul Strzelecki's birth ; the first European to discover the beauty of Gippsland. Postanowiono również, że w dniu odpoczynku kilkutysięcznej grupy uczestników rajdu zaplanowanego na dzień 4 grudnia w miejscowosci Yarram, Polonica Centre zorganizuje Polski Festiwal Kulturalny. Do współpracy włączyło się miasto Yarram i Wellington Shire. Powołano Komitet Organizacyjny Festiwalu, w skład którego wchodzili przedstawiciele lokalnych władz, organizacji jak też businessu.

Siłą napędową całego przedsięwzięcia i koordynatorem pozostawała Polonica Centre. Prace związane z organizacją festiwalu trwały szereg miesięcy. Podstawową trudność stanowił brak fuduszy wynikający z faktu, że Polonica Centre jest organizacją niedochodową, a liczne wystąpienia o "grants" przyniosły nikłe wyniki. Centralnym punktem Polskiego Festiwalu było odsłonięcie przez dr. Jerzego Zbigniewa Łuk-Kozika, Polskiego Konsula Honorowego, tablicy upamiętniającej dwusetną rocznicę urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego, które odbyło się w obecności Councillor G.Cameron, Mera Wellington Shire, wysokiej rangi przedstawicieli Urzędu Wellington Shire i miasta Yarram, przedstawicieli Polonica Centre i Polonii Gippsland.

Uroczystość wzbogacona została wkroczeniem tańczącego przy dżwiękach poloneza długiego korowodu tancerzy Zespołu "Polonez", którzy stworzyli barwny, uroczy krąg w środku, którego znalazł się monument z tablicą pamiątkową. Uroczystości sprzyjała piękna, ciepła i słoneczna pogoda. Podkreślenia wymaga fakt, że tablica pamiątkowa ku czci Strzeleckiego została ufundowana przez Wellington Shire przy udziale Bicycle Victoria. Monument, na którym się ona znajduje został umieszczony na trawniku przed budynkiem władz miasta w Yarram. Mer, Concillor G.Cameron wydał okolicznościowe przyjęcie na cześć Polskiego Konsula Honorowego, które poprzedziło uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Concillor G.Cameron, oraz Jerzy Zbigniew Łuk-Kozik, Polski Konsul Honorowy wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Urząd miasta Yarram zorganizował lunch dla przedstawicieli polskiej społeczności biorącej udział w uroczystości. W godzinach popołudniowych wystąpił dwukrotnie w zabytkowym gmachu Regent Theatre Zespół Pieśni i Tańca "Polonez". Pierwszy występ, który odbył się we wczesnych godzinach popołudniowych został zorganizowany dla młodzieży szkolnej, która w liczbie ponad 300 dzieci, przybyła z terenu Gippsland wynajętymi autobusami. Na sali znalazła się również grupa starych ludzi na wózkach inwalidzkich z miejscowego domu opieki dla starców.

Drugi występ, w późnych godzinach popołudniowych, przeznaczony był dla widowni dorosłej. Zespół "Polonez" zaprezentował kilkanaście pięknych tańców ludowych. Młodzi dorodni tancerze, dziewczęta i chłopcy, ubrani w piękne stroje ludowe dali wspaniały pokaz piękna polskiego tańca i pieśni oraz folkloru. Tańce wykonane żywiołowo przez roześmianych, wesołych tancerzy budziły zachwyt widowni. Technik Regent Theatre, który przygotowywał teatr do występu polskiego zespołu i specjalnie do tego celu rozbudował scenę uzyskując dwukrotnie większą powierzchnię niż normalnie używaną przez teatr, zwierzył się po występie, że z przerażeniem czekał, kiedy cała konstrukcja załamie się pod naporem polskiego żywiołu. W przerwie między jednym i drugim występem Zespołu "Polonez" wyświetlone zostały dwa polskie filmy w wersji angielskiej o Polsce prezentujące urodę kraju, krajobraz, zabytkową i współczesną architekturę oraz liczne atrakcje turystyczne.

Z okazji Polskiego Festiwalu wydrukowana została sumptem "Puma Press" w Melbourne broszura w liczbie 2900 egzemplarzy zawierająca biografię P.E. Strzeleckiego pióra Lecha Paszkowskiego. Broszura ta wraz z programem festiwalu została rozprowadzona wśród uczestników Great Victorian Bike Ride i ludności Yarram.

Uzupełnieniem programu Polskiego Festiwalu była "Polska Kuchnia". Przed budynkiem Regent Theatre, na trawniku ulokował się "kiosk" Heleny Rusin z Melbourne, w którym sprzedawano typowe polskie potrawy oraz ciasta. Organizacja Polskiego Festiwalu Kulturalnego w Yarram była ogromnym wysiłkiem dla Polonica Centre i stanowiła sprawdzian umiejętności i sprawności działania jej członków.

Polski Festiwal zyskał liczną obsługę prasy i telewizji. Zespół "Polonez" wykonał kilka tańców, które zostały sfilmowane przez Telewizję Gippsland.

Daniel Tworek

Żródło: NLA