Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
23 października 2008
Oficjalny komunikat w sprawie konkursu graficznego
"Strzelecki i jego ekipa - w duchu zgodnej współpracy"

Fundacja Kulturalna Pulsu Polonii wespół z National Kosciuszko Park i Konsulatem RP w Australii ogłasza konkurs graficzny pt. Paweł Strzelecki i jego ekipa – w duchu zgodnej współpracy. Celem konkursu jest zbudowanie ikonografii dokumentującej działalność Strzeleckiego w Snowy Mountains oraz w Gippsland oraz podkreślającej udział aborygeńskich przewodników w dokonanych odkryciach.

W konkursie mogą brać udział amatorzy i profesjonaliści, dorośli i dzieci. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej sumie ponad 4 tysięcy australijskich dolarów. Pierwsza nagroda 1,000 dolarów (ufundowana przez Konsula Generalnego RP w Sydney).Inne nagrody będą fundowane zależnie od charakteru nadesłanych prac. Oprócz tego "Puls Polonii" ufunduje nagrodę specjalną w wys. $500 za dzieło tematycznie związane z „Kwiatkiem dla Adyny”.

Forma twórczości dowolna: komiksy, karykatury, rysunek, obraz, grafika komputerowa, kolaże wykorzystujące istniejącą ikonografię.

Prace oceniać będzie jury w składzie: Zbigniew Bilyk z Sydney (artysta grafik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), Grzegorz Dąbrowa z Sydney (artysta & konserwator dzieł sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz Wojciech Pietranik z Kanbery (artysta rzeźbiarz, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku), a także Ernestyna Skurjat-Kozek, organizatorka konkursu.

Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych to 27 lutego 2009.

Prace mogą być dowolnej wielkości, ale na konkurs prosimy je wysyłać (oryginały lub kopie) w formacie A-4. Oto adres:

Cultural Foundation of Puls Polonii, 33 Valley View Cres., North Epping, NSW 2121.

Prosimy podać nazwisko, wiek, adres pocztowy i elektroniczny, nr telefonu.

Nagrodzone prace zostaną wystawione w czasie K’Ozzie Fest 2009 w Jindabyne i Cooma. Będą również opublikowane w specjalnej festiwalowej antologii pt. Sir Strzelecki – in the spirit of teamwork and harmony.

Wyniki konkursu będą uroczyście ogłoszone 19 kwietnia 2009 w czasie K’Ozzie Fest w Cooma.

Materiały pomocnicze („ściągi”) zostały już opublikowane w „Pulsie Polonii”

Twórcy mają prawo do korzystania z dowolnych materiałów, które pomogą zachować realia i duch epoki, czyli lat 40-tych XIX wieku.

Więcej na temat konkursu po polsku - kliknij tutaj

oraz po angielsku - kliknij tutaj

Informacje: Ernestyna w Sydney, (02) 9617 1797 fkpp@pulspolonii.com.