Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
7 lutego 2018
Marshal Karczewski's Letter to Polish Diaspora
Adam Gajkowski
Szanowni Rodacy, Przyjaciele Polski. W dniu wczorajszym tj. 6 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Treść ustawy przed podpisaniem była zawzięcie atakowana przez rząd Izraela, środowiska żydowskie w Nowym Jorku jak i polityków amerykańskich. Co za tym idzie dokonano też masowego ataku na Polskę w światowych mediach. Ustawa w sposób zdecydowany zakazuje używania określenia "Polskie obozy zagłady" czy też "Polskie obozy śmierci".

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacją ustawy o IPN, każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Penalizacji nie będzie podlegała działalność naukowa oraz artystyczna.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski zwrócił się z prośbą do Polonii o rozpropagowanie treści listu, gdzie jest to tylko możliwe.

Bądźmy ambasadorami polskości w środowisku w którym żyjemy! Wysyłajmy angielską treść listu do polityków i mediów australiskich!

W załącznikach list Marszałka Senatu RP w wersji polskiej i angielskiej.

Z poważaniem
Adam Gajkowski
Prezes Stowarzyszenia
Nasza Polonia

Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej
przy Marszałku Senatu RP

e-mail: adamgaj@yahoo.com

Oryginalny list marszałka Karczewskiego po polsku - tutaj. Trzy strony.

Marshal Karczewski's Letter to Polish Diaspora in English - three pages.