Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
6 lutego 2018
Jubileusz Archidiecezji Poznańskiej
1050 rocznica pierwszego biskupstwa w Polsce

Na początku chrześcijaństwa i państwowości polskiej w 968 r., dwa lata po chrzcie księcia Mieszka I, w kronice czeskiej „Annales Bohemici” zapisano „POLONIA CEPIT HABERE EPISCOPUM – „Polska zaczęła mieć biskupa”. Pierwszego biskupa na ziemiach polskich Jordana ustanowił Papież Jan XIII, a biskupstwo poznańskie obejmowało w latach 968-1000 cały obszar ówczesnej Polski i było - co ważne -zależne bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej. Biskup Jordan, pochodzący prawdopodobnie z Chorwacji, jak twierdzi ks. prof. dr Józef Nowacki, był dobrym pasterzem, chrzcił naszych przodków, nauczał wiary, organizował życie kościelne, rozpoczął budowę pierwszej katedry w Polsce, nazywanej często „katedrą biskupa Jordana”. Jej pozostałości zachowały się do dzisiaj i znajdują się w podziemiach katedry p.w. św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Biskup Jordan zmarł w 984 r. i długo szukano następcy, godnego swego poprzednika. W katedrze w centrum nawy głównej znajduje się płyta wykonana z brązu, dzieło Wacława Sampa z Gdańska, sławiąca bp Jordana – pierwszego biskupa w Polsce, który zapoczątkował poczet biskupów poznańskich, który jako 97 zamyka abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, piastujący także wysoki i ważny urząd Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Wśród 97 „Pasterzy” Archidiecezji Poznańskiej znajduje się wielu wybitnych duchownych, zasłużonych dla Kościoła i Ojczyzny, więcej: www.archpoznan.pl. Na uwagę zwiedzających zasługuje piękny w swym kształcie Most biskupa Jordana, łączący od 2007 r. nad rzeką Cybiną wyspę Ostrów Tumski ze Śródką. Most Jordana to dawny most św. Rocha, który odbył „podróż” z dawnego miejsca i osadzony w obecnym, sławi pierwszego biskupa poznańskiego.
Obchody jubileuszowe, obejmujące całą Archidiecezję Poznańską, trwają od 2 grudnia 2017 r. i zakończą się 25 listopada 2018 r. Odbywają się one pod hasłem „Chrystus, Poznań i My”. Ich celem jest ukazanie natury i misji kościoła, lepsze poznanie jego historii i przede wszystkim konstruktywne zaangażowanie wiernych w działalność ewangelizacyjną. Duża jest ilość uroczystości, spotkań, koncertów organizowanych przez wszystkie parafie.

Najważniejsze z nich to: w dniach 23-27 maja br. odbędzie się Misja Thalita Kum, będąca znakiem wdzięczności za przybycie do Polski biskupa Jordana; z tej okazji Archidiecezja Poznańska wyremontuje w Befasy na Madagaskarze szkołę i kaplicę; W dniach 22-24 czerwca b.r. odbędą się w Poznaniu obchody centralne jubileuszu, którym będą towarzyszyć hasła: „DROGA PRZEZ WIEKI”, „JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI” oraz „JESTEŚMY W RODZINIE”; W dniach 13-16 września br. w Poznaniu odbędzie się sesja plenarna RADY KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY.

Z okazji jubileuszu zostanie wydana książka p.t. „Historia Archidiecezji Poznańskiej”, pod redakcją prof. dr Józefa Dobosza, a Poczta Polska wyemituje znaczek jubileuszowy p.t. Biskupstwo w Poznaniu (968-2018). Znakiem wdzięczności za obchody jubileuszowe będą pielgrzymki obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania, z Sanktuarium na Wzgórzu Przemysła do Fary i Katedry oraz uroczystości okolicznościowe w kościołach poznańskich, więcej: www.poznan.franciszkanie.pl.


Rok 2018 to rok wielkich rocznic ważnych dla historii kościoła oraz naszego państwa. W kwietniu br. zakończy się jubileusz 600-lecia Prymasostwa w Polsce, trwają przygotowania do 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Wszystkie uroczystości rocznicowe minione, trwające i te które się rozpoczną, ważne ze względów religijnych, społecznych, państwowych i politycznych ukazują innym społeczeństwom europejskim, jakim krajem jest Polska i kim naprawdę są Polacy, jakie są nasze tradycje osadzone głęboko w chrześcijaństwie i jakie wartości są dla nas najważniejsze.
Abp. S. Gadecki - metropolita poznański


Tekst Wojciech Owsianowski
zdjęcia i skan Zbigniew Szmidt