Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
8 stycznia 2018
99 rocznica Powstania Wielkopolskiego
Przyjazd Padrewskiego do Poznania (cz. I)

Tradycyjnie od lat Wielkopolanie obchodzili pod koniec miesiąca grudnia kolejną, w tym roku 99. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jak pokazał rozwój wydarzeń, przyniosło ono zaborowi pruskiemu wolność oraz pozwoliło na jego przyłączenie do Polski, powstającej po latach niewoli. Przez dziesiątki lat wszyscy Polacy żyjący pod zaborami wierzyli, że Polska odzyska kiedyś niepodległość, lecz nikt nie wiedział kiedy to nastąpi, chociaż jedna z XIX-wiecznych przepowiedni mówiła, że stanie się to wówczas kiedy „wskutek wielkiej wojny trzy orły zostaną rozbite i poniosą klęskę”. Jak później pokazały wichry historii stało się to w wyniku I wojny światowej, przegranej przez trzy mocarstwa zaborcze.

Czas zaborów to także czas walk niepodległościowych, podczas Powstania Listopadowego, Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego, lecz tylko jedno Powstanie Wielkopolskie było zwycięskie, na dodatek uwieńczone dwoma sukcesami – militarnym i politycznym. Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim jest wspólnym obowiązkiem patriotycznym i narodowym wszystkich Polaków. Trudno wymienić liczne uroczystości oraz przedsięwzięcia zorganizowane dla uczczenia 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w miastach i miejscowościach Wielkopolski, było ich dużo i niektóre jeszcze trwają, co cieszy. Będzie ich jeszcze więcej w 2018 r., kiedy cała Polska będzie obchodziła 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego.

Ignacy Jan Paderewski przyjechał do Poznania 26 grudnia 1918 r. o godz. 21.10, będąc w drodze z Gdańska do Warszawy, aby w stolicy odradzającego się po latach niewoli państwa, objąć stanowisko premiera rządu. Prusacy przewidując niepokoje społeczne wyłączyli w mieście prąd co sprawiło, że wybitnego artystę i polityka witano pieśniami patriotycznymi w świetle pochodni z powodu ciemności panującej w mieście.
Mistrza i jego małżonkę tłum ciągnący powóz (zamiast koni) odprowadził do Hotelu „BAZAR”, z którego okna wygłosił on słynne przemówienie p.t. „Wszyscyśmy dziećmi jednej matki”. Przyjazd Paderewskiego do Poznania i jego pobyt, choć krótki wzburzył pozorny spokój mieszkańców, stając się głównym powodem wybuchu Powstania Wielkopolskiego, co nastąpiło 27 grudnia 1918 r. i trwało do 16 lutego 1919 r., zakończone rozejmem w Trewirze.

W dniu 26 grudnia 2017 r. na Dworcu Letnim w Poznaniu odbyła się inscenizacja przyjazdu Paderewskiego do Poznania. Zgodnie z tradycją mistrz wraz z małżonką przyjechał pociągiem zabytkowym, składającym się z parowozu oraz dawnych wagonów kolejowych. Dostojnego gościa powitał tłum Poznaniaków z pochodniami, śpiewający pieśni patriotyczne, później na scenie Paderewski przemówił do obecnych:

„…Pozdrawiam Was w imieniu wszystkich Polaków, zwłaszcza tych z Ameryki i Europy, jako delegat Komitetu Narodowego z Paryża. Cieszę się, że mogę być na wielkopolskiej ziemi, gdzie ceniona jest praca organiczna i gospodarcza w rolnictwie i przemyśle, gdzie mogę wspominać takich Wielkopolan jak dr Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski i wielu innych. Ojczyzna nasza odradza się po latach niewoli, wzywam wszystkich do wspólnej walki o utworzenie nowej ojczyzny od Bałtyku do Tatr…”.
Później odbył się koncert pieśni patriotycznych oraz kolęd w wykonaniu zespołów artystycznych. Niezwykłą niespodzianką był zorganizowany po raz pierwszy odjazd pociągu do Swarzędza, gdzie odbyła się kolejna inscenizacja przyjazdu Paderewskiego do Wielkopolski. W postać Paderewskiego wcielił się po raz czternasty Edmund Dudziński, ponadto wystąpiły: Poznański Chór Nauczycieli im. I.J. Paderewskiego – dyrygent Ryszard Łuczak, Orkiestra Reprezentacyjna Miasta Poznania przy MPK Poznań – kapelmistrz Jarosław Gerlich, Zespół Instrumentów Dętych „Poznań Brass” kier. Jacek Kortylewicz, Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobiedzisk – kier. Andrzej Horbik, prowadzenie Andrzej Lajborek i Tomasz Łęcki, organizatorzy – Ryszard Łuczak przy współpracy Samorządu m. Poznania, Swarzędza i Województwa Wielkopolskiego.

Tekst Wojciech Owsianowski
foto Włodzimierz Hoppel i Renata Winczewska – epoznan.pl