Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
7 stycznia 2018
Polska Szkoła Sobotnia im P.E. Strzeleckiego
Anna Polgar, Jolanta Styczeń i Magdalena Theodorou

Polska Szkoła Sobotnia im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Melbourne jest nowoczesną, niezależną i przyjazną placówką oświatową. Prowadzi zajęcia lekcyjne w małych grupach, dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat, w godzinach 9.30-13.00. Współpracuje z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli, ma bogatą ofertę edukacyjną i mieści się w doskonale wyposażonej St. Paul Apostle South Primary School w Endeavour Hills.

Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej oraz religii, geografii i historii Polski. Uczą się również o polskich tradycjach i zwyczajach narodowych w oparciu o sprawdzone programy adresowane do dzieci polonijnych oraz najnowsze metody i techniki nauczania (przy wsparciu m.in. interaktywnych tablic, wydawnictw multimedialnych czy podręczników on-line). Wartościowym elementem naszej unikalnej oferty są wycieczki i obozy szkolne, programy wakacyjne, radiowe i stypendialne oraz zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne i taneczne, a także konkursy tematyczne (realizowane we współpracy ze znanymi instytucjami i organizacjami zewnętrznymi), Kids Club i kółka zainteresowań oraz imprezy okolicznościowe (m.in. Dzień Dziecka, pasowanie na ucznia, śniadanie wielkanocne czy Mikołajki).

Uczęszczający do nas uczniowie pogrupowani są w zależności od wieku i klasy, do jakiej są zapisani w szkole australijskiej, indywidualnych potrzeb oraz reprezentowanego poziomu kompetencji językowych. Polska Szkoła Sobotnia im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills prowadzona jest przez nowopowstałe stowarzyszenie składające się zarówno z dyrekcji, nauczycieli, jak i przedstawicieli rodziców oraz opiekunów uczniów. Umożliwia to budowanie transparentnych i demokratycznych fundamentów pracy na rzecz naszych podopiecznych. Daje również szerokie perspektywy profesjonalnego i skutecznego działania oraz wspiera partnerskie i przyjacielskie relacje wewnętrzne.


Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz niezbędne doświadczenie w pracy z dziećmi. Pełna pasji i zaangażowania kadra szkoły systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach metodycznych, a także specjalistycznych szkoleniach i warsztatach doskonalących.

Polska Szkoła Sobotnia im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills jest korzystnie usytuowana i wspaniale wyposażona. Znajduje się w St. Paul Apostle South Primary School, w odległości kilku minut jazdy samochodem od Rowville i Dandenong oraz paru kroków od lokalnego centrum handlowego. Posiada w pełni wyposażone klasy lekcyjne ze stałym dostępem do Internetu podczas prowadzonych zajęć szkolnych, duży parking dla samochodów, kilka placów zabaw, obiekty sportowe i rekreacyjne, salę dostosowaną do prowadzenia imprez szkolnych, kuchnię i jadalnię oraz wiele przydatnych udogodnień.


W sprawie zapisów do polskiej szkoły prosimy kontaktować się z:
Panią Anną Polgar (tel. 0466 664 749),
Panią Jolantą Styczeń (tel. 0451 457 777)
lub Panią Magdaleną Theodorou (tel. 0434 123 012)
albo pod adresem e-mail: melbournepolishschool@gmail.com

Paul Edmund Strzelecki
Melbourne Polish School
St Paul Apostle South Primary School
9 William Hovell Drive
Endeavour Hills VIC 3802