Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
3 grudnia 2017
Boże Narodzenie na znaczkach Poczty Polskiej
Wojciech Owsianowski

W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbyła się 16 listopada z udziałem abp Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski, przedstawicieli duchowieństwa oraz zaproszonych gości, prezentacja wydawnictwa filatelistycznego Poczty Polskiej S.A. w tym trzech znaczków pocztowych, wydanych z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz Jubileuszu 600-lecia Prymasostwa w Polsce. Równocześnie dzień ten uznany został jako data uroczystego wprowadzenia znaczków do obiegu.

Inspiracją tematyczną znaczków dla autora projektu art. plastyka Agnieszki Sancewicz stały się miniatury z gotyckiego Mszału Olbrachtowego, jednej z najcenniejszych ksiąg Biblioteki Katedralnej. Mszał ten powstał prawdopodobnie około 1500 r. w Krakowie i był darem Jana Olbrachta króla Polski w latach 1492-1501 dla Fryderyka Jagiellończyka, który był Prymasem Polski w latach 1493-1503.

Autorka projektu ukazała najważniejsze sceny z Historii Zbawienia: Zwiastowanie, Pokłon Trzech Króli oraz Madonnę z Dzieciątkiem. W uroczystości uczestniczyli m.in. abp Henryk Muszyński – Prymas Polski senior, bp Krzysztof Wętkowski, ks. dyr. Jarosław Bogacz – Muzeum, Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata, Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska.

Pocztę Polską S.A. reprezentowali m.in.: z-ca dyr. Biura Zarządu Magdalena Pacuła, dyr. Biura Filatelistyki Ewa Anna Zych, Realizator Projektu Honorata Kuraszkiewicz z Warszawy oraz Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Anna Plewa-Śróda z Poznania, która prowadziła spotkanie, a także liczni filateliści z Gniezna, Poznania i Wielkopolski.
Witając obecnych Prymas Polski abp Wojciech Polak powiedział m.in. „…Wykorzystanie Mszału Olbrachtowego jest przypomnieniem i podkreśleniem bogatego dziedzictwa Prymasów Polski i Gniezna, umożliwia także głębsze poznanie historii miasta i Prymasostwa”. Zabierając głos Magdalena Pacuła podkreśliła, że „… Poczta Polska w 2017 r. wpisała się w jubileusz 600-lecia Prymasostwa w Polsce dwukrotnie: w kwietniu b.r. została wydana kartka pocztowa pierwszego Prymasa Polski abp Mikołaja Trąby, a w listopadzie b.r. znaczki na Święta Bożego Narodzenia. Poczta Polska dziękuje Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej za pomoc w realizacji wydarzeń filatelistycznych”. Podczas spotkania została uroczyście odsłonięta makieta znaczków „Święta Bożego Narodzenia”.
Na prośbę obecnych Prymas Polski abp Wojciech Polak stemplował koperty oraz podpisywał życzenia świąteczne, również przeznaczone dla Redakcji oraz Wszystkich Czytelników Pulsu Polonii w Australii. Ogromną popularnością cieszyło się stoisko filatelistyczne, w którym można było nabyć wiele atrakcyjnych wydawnictw, znaczków, kopert, folderów itp., więcej www.poczta-polska.pl. Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu młodych artystów z Gnieźnieńskiej Szkoły Muzycznej.

Tekst i zdjęcia Wojciech Owsianowski