Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
2 grudnia 2017
Polish Festival w Plumpton
Program Dnia & rozmieszczenie straganów
Plumpton zaprasza! Wiadomość z ostatniej chwili: na Festiwalu Polskim w Klubie Polonia w Plumpton przemówienie do australijskiej Polonii wygłosi minister Krzysztof Szczerski, politolog, prof. nadzwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim, który pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Szefa Gabinetu Prezydenta RP i Biurem Spraw Zagranicznych. www.prezydent.pl/kancelaria/kierownictwo-kancelarii/krzysztof-szczerski/

Na wczorajszym zebraniu Komitetu Organizacyjnego ustalono następujący program:
11 am Rozpoczęcie festiwalu
11,10 Zumba
11,30 Polish Saturday School McArthur
11,45 śpiewa Bogumiła Filip
11,50 śpiewa Sylwester Gładecki
12,05 Polish Saturday School Randwick
12,15 śpiewa Michał Macioch
12,30 Radio SBS Polish program
12,40 Ania Spice
12,55 Kujawy taniec
13,00 Oficjalne Otwarcie, Adam Biziuk + przemówienia dostonych gości
13,20 Kujawy nadal na scenie
13,30 Kościuszkowski Blok: Sławek Kazan piosenka o Górze Kościuszki, artyści aborygeńscy: Michelle Dixon, Tamika Townsend, David Dixon & Nathan Tchuma oraz Zespół Folklorystyczny Lajkonik
14,00 Teatr Fantazja
14,30 Zespół folklorystyczny Podhale
14,40 Nadya Golski & Zoran Tudorovic
15,20 Kabaret Vis a Vis
15,50 śpiewa ponownie Sławek Kazan
16,00 Tekla Klebetnica Kapela Góralska
17,00 Zakończenie części artystycznej i występów na żywo
17,05 Mirek Boguszewicz DJ Music
17,55 Zakończenie festiwalu