Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
10 listopada 2017
Apel Muzeum Historii Polski
ogólnoświatowa zbiórka pamiątek historycznych

Kiedy w Warszawie zostało utworzone w dniu 2 maja 2006 roku Muzeum Historii Polski, zespół specjalistów pod kierunkiem dyrektora Roberta Kostry podjął niezwłocznie prace związane zarówno z tworzeniem siedziby i wystawy stałej, jak też bieżącą działalność: wystawienniczą, edukacyjną, naukową i promocyjną za granicą. Początkowo przewidywano lokalizację w centrum stolicy, a mianowicie nad Trasą Łazienkowską. Konkurs na koncepcję architektoniczną wygrała pracownia Paczowski et Fritsch z Luksemburga. W marcu 2015 roku zapadła jednak uchwała o przeniesieniu lokalizacji obiektu na teren Cytadeli Warszawskiej, przy poszerzeniu powierzchni wystawienniczej do 6,5 tys. m2.

Równocześnie udzielono zapewnienia, że ta nowa inwestycja kulturalna będzie jednym z priorytetów polityki historycznej polskiego rządu. Umowę na wykonanie nowego projektu architektonicznego podpisano na początku 2016 roku z prezesem pracowni WXCA, Szczepanem Wrońskim. Wystawa stała ma przedstawiać dzieje Polski, odwołując się przede wszystkim do trzech wiodących tematów: wolności, tożsamości i przemian cywilizacyjnych. Dominantami w przygotowywanej ekspozycji maja być: dwór Jagiellonów, panorama pola elekcyjnego, miasto z okresu rewolucji przemysłowej, bitwa warszawska 1920 rok, konspiracyjny lokal z okresu drugiej wojny światowej oraz Stocznia Gdańska z czasu strajku w sierpniu 1980 roku.

Prezentowanie rozległej i wielowątkowej historii tysiąca lat stawia wymóg do posłużenia się oryginalnymi przedmiotami, jak też wypożyczenia atrakcyjnych eksponatów. I tak, zwiedzający będą mogli zobaczyć pień tysiącletniego dębu wydobytego z jeziora na Pomorzu, łódź z X wieku pochodząca z dna Jeziora Lednickiego oraz film o Warszawie z 1939 roku nakręcony przez szwedzkiego dyplomatę, Svena Grafströma.

Wysokie nadzieje pokłada się w ogłoszonej ogólnoświatowej, społecznej zbiórce pamiątek historycznych, wraz z opisem osobistych skojarzeń. Akcji tej nadano nazwę “Małe Wielkie Historie”. Dała ona już efekt w postaci pozyskania 6200 eksponatów, z kraju i zagranicy. Polonia australijska ma szanse wzięcia udziału w tym patriotycznym przedsięwzięciu.

Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie pamiatki@muzhp.pl lub telefonicznie: (22) 211 90 29 & (22) 211 90 48. Podczas bytności w Warszawie można udać się do obecnego biura Muzeum przy ul. Mokotowska 33/35, tuż w pobliżu Placu Konstytucji.

Waldemar Niemotko


Tak wyglądała plenerowa wystawa Kościuszkowska zorganizowana przez Muzeum Historii Polski. Fot. W. Niemotko