Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
18 października 2017
O XII Festiwalu Polonijnym "Losy Polaków"
dwie nagrody dla Kosciuszko Heritage

OD REDAKCJI. Sukcesem dla Australijczyków zakończył się XII Festiwal Polonijny "Losy Polaków": nasz kolega Andrzej Siedlecki otrzymał I nagrodę za film o Piłsudskim oraz za film o Konradzie Korzeniowskim; Ernestyna Skurjat-Kozek i Josef Miller otrzymali II nagrodę w kategorii teledysków; teledysk Tryptyk "Odwieczny obłok" Millera-Baterowicza-Bukowskiej ma III nagrodę. Film dokumentalny "Z Kopca na Górę Kościuszki" dostał nagrodę specjalną. Serdeczne gratulacje! Szczegóły w tekście poniżej.[]

www.warszawa.mazowsze.pl/festpol/

Alina Czerniakowska otrzymala Grand Prix Festiwalu "Losy Polakow 2017" za odważne ukazywanie w swoich filmach prawdy historycznej o losach Polski i długoletnie przybliżanie postaci wielkich Polaków m.in. za filmy "Powrót Paderewskiego" (12 F 058) oraz "Być dla Polski, być dla Polaków" (12 F 053) – TVP Pierwsze nagrody w poszczegolnych kategoriach otrzymali: Jolanta Kessler za film o premierze Olszewskim, Malgorzata Brama za film "Kazimierz Leski" o Powstaniu Warszawskim, Andrzej Siedlecki za film "Pilsudski, Dla Polski zyc", Wieslaw Kwapisz i Jolanta Horodecka-Wieczorek za "Wiatru tchnienie o Chopinie", Cezary Ciszewski za "Otwary Ekran", Bogna Lewtak-Baczynska za albumy muzyczne - poczatek wieku", Krzysztof Wyrzykowski za programy radiowe "Monte Cassino" i "Serce oddal Polonii".

Za wieloletnia tworczosc dla Polakow na calym swiecie Nagrody Specjalne otrzymali: Anna Pietraszek, Janusz Supernak (USA), Dariusz Parczewski (W.Brytania), Jurij Goruliow (Bialorus), Izabela Walaska (Czeska Republika), Eugeniusz Starky (USA), Grazyna Preder (Polska) za reportaz Tryptyk Bukowinski. Nagrody wreczali m.in. w imieniu Marszalka Senatu RP - dr Stanisława Karczewskiego - Anna Kaczmarczyk - wicedyrektor Biura Poloni Senatu RP, w imieniu Prezesa TVP SA, Jacka Kurskiego - wicedyrektor TV Polonia, Filip Frąckowiak O wynikach Festiwalu informacje podali m.in. : Polskie Radio >> i Radio Zachod >> oraz 16.X.2017 o godz. 21.45 – TV Polonia w programie TVPolonia24.

Na Festiwal nadesłano ponad 80 filmów, programów telewizyjnych, programów radiowych, multimedialnych oraz nagrań muzycznych z Australii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Białorusi i Polski. Wiele prac było związanych szczególnie z Rokiem Tadeusza Kościuszki, Marszałka Jozefa Piłsudskiego i Generała Jozefa Hallera oraz przygotowania do przypadającej w roku przyszłym 100-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości w roku 1918 .

Jury obradujące pod przewodnictwem reżysera Pawła Woldana przyznało następujące nagrody:
GRAND PRIX
Alina Czerniakowska za odważne ukazywanie w swoich filmach prawdy historycznej o losach Polski i długoletnie przybliżanie postaci wielkich Polaków, w tym również i tych, którzy po II Wojnie światowej stracili na wiele lat możliwość powrotu do Ojczyzny jak Józef Garliński czy Stefan Korboński. Powrót Paderewskiego (12 F 058) - 40’ oraz Być dla Polski, być dla Polaków (12 F 053) - 45’ TVP

Nagrody Specjalne Anna T. Pietraszek - W łączności z Polonią Ameryki 2001 (12 F 045) prod. TVP 30’ Film powstał jako znak solidarności z Polonią w USA po dramacie 11 września 2001 r. Dzięki pomocy ks. kardynała Henryka Gulbinowicza i ks. prałata Peszkowskiego i aktywności autorki filmu - mimo dramatycznych okoliczności - doroczna Parada Pułaskiego mogła się odbyć. Anna Pietraszek - reżyser, operator, dziennikarka, w TVP 25 lat do 2011. , w IPN 2006-2011

Jurij Goruliow (Bialoruś) - Droga do nawrócenia (12 F 062) 50’11” prod. Stopkadr Film o peregrynacji figury Matki Boskiej z Fatimy po Białorusi w 100 rocznicę Objawień Fatimskich. Ukazuje zachowaną głęboką wiarę mieszkańców - również na dawnych Kresach Polski. Jurij Goruliow – autor wielu nagradzanych filmów o kardynale Kazimierzu Świątku,o słynnej polskie fotograf – Zofii Chomętowskiej czy losach dworu w Worończy.

Janusz Supernak (USA) - Pieśń Dziękczynna (12 F 001) 3’47” prod. Hussar Studio Teledysk jest próbą podsumowania, a przede wszystkim wyrazem dziękczynienia Panu Bogu za dotychczasowe życie i osiągnięcia kompozytora, autora tekstu i wykonawcy utworu. Janusz Supernak – autor i wykonawca wielu pieśni o naturze religijnej jest profesorem, dziekanem wydziału inżynierii na San Diego State University.

Ernestyna Skurjat-Kozek - Od Mound do Mount Kościuszko (12 F 012) 22’ Kosciuszko Heritage Inc. Dokumentacja historycznej wyprawy narciarskiej delegacji Kopca Kościuszki w Roku Kościuszki na australijską Górę Kościuszki dla uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci Generała. Film wykorzystuje fragmenty piosenek z Międzynarodowego Konkursu „Kosciuszko Bicentenary”. Dr Ernestyna Skurjat-Kozek, dziennikarka, działaczka polonijna z Sydney, organizatorka festiwali kościuszkowskich, realizatorka kilku filmów dokumentalnych o Kościuszce i Strzeleckim.

Violetta Kardynal - Bóg, Zuchy I Polska w Kanadzie na Kaszubach (12 F 015) dok. 30’ Dokument „Bóg, Zuchy i Polska w Kanadzie” jest rejestracją trzech dni w obozie zuchowym na kanadyjskich Kaszubach. Historia harcerstwa polskiego w Kanadzie sięga czasów przedwojennych. Violetta Kardynal – niezależny dziennikarz i dokumentalista. Po okresie pracy w polskiej telewizji TVP i działalności w podziemnej Solidarnosci – od roku 2002 mieszka na stałe w Kanadzie. W swoim filmie "Upside Down" zwalczała używanie nazwy polskie obozy koncentracyjne”

Izabela Wałaska (Czeska Republika) - Fenomen Zaolzie (12 F 031) 95’ Zaolzie Potrafi, z.s. Dokument ukazujący życie trzydziestotysięcznej zaolziańskiej enklawy polskości znajdującej się na terenie Śląska Cieszyńskiego w Czechach. Film porusza temat tożsamości Polaków. Izabela Wałaska pochodzi z polskiej mniejszości na Zaolziu. Mieszka w Pradze, gdzie pracuje jako tłumaczka. Od 2011r. w ramach działalności stworzonej przez siebie organizacji „Zaolzie Potrafi”

Dariusz K. Parczewski (Wielka Brytania) - Szkic patriotyczny (12 F 013). 42’38” ADS Media Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Lublinie działa od 25 lat. Dr Dariusz Śladecki, przy współpracy wielu wolontariuszy z Lublina organizuje projekty edukacyjno-kulturalno - artystyczne w których bierze udział około 1000 osób z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i dalekiej Syberii. Dariusz K. Parczewski - żonaty, pięcioro dzieci. Mieszka w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Od kilku lat realizuje autorskie programy w Radiu Wnet i rejestruje w swoich filmach życie Polonii.

Eugeniusz Starky (USA) - Walizka Emigranta (12 F 050) 30’ prod. Elite Art. (USA) Archiwalny film przypominający rok 1981. Stan Wojenny w Polsce. W USA trzech Polaków: Stanisław Barańczak – poeta, Jan Sawka - malarz i Adam Makowicz – muzyk zostało bez możliwości powrotu do Ojczyzny. Jedno co mieli to „walizkę emigranta” Eugeniusz Starky absolwent Cum Laude - City University of New York – Film Production. Prowadził w USA i Kanadzie działalność impresaryjną. W roku 2000 powrócił do produkcji filmów. Zrealizował 20 filmów min ,, Amerykański Korespondent”, „Bohaterowie z Jamestown” „Giotto”

Grażyna Preder - Tryptyk Bukowiński (12R009-11) prod. Polskie Radio Koszalin cz.1-Polacy z Pietrowiec-27'04'' cz.2-Ballada przydrożna-21'50'' cz.3-180 lat Pleszy-22'33'' Bukowina- pogranicze ukraińsko-rumuńskie, gdzie Polacy zachowują język, wiarę , tradycje. Grażyna Preder - dziennikarka z długoletnim stażem i licznymi nagrodami w konkursach na reportaż radiowy..Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół spraw społecznych, kultury, życia mniejszości narodowych i etnicznych.

Filmy Dokumentalne I Nagroda Jolanta Kessler - Prawnik w czasach bezprawia (12 F 060) 40’ prod. Mirosław Chojecki i TVP „Prawnik w czasach bezprawia” opisuje dramat człowieka, którego życie przypadło na czasy komunizmu w Polsce. Jan Olszewski, prawnik, dziennikarz obrońca opozycji , wreszcie Premier Rządu RP dla którego w każdej sytuacji ważna jest etyczna służba - wierna polskiej tradycji demokratycznej i niepodległościowej. Jolanta Kessler - reżyser i scenarzysta wielu filmów dokumentalnych, m. in.: „Redaktorzy podziemia”, „Opowieść o Wolnej Europie”, „Msza z księdzem Jerzym”, „Tamtego 1989 roku”, „Pseudonim Jan Nowak”, „Świat i Solidarność”. Była dziennikarzem Radia Wolna Europa w Nowym Jorku oraz w Paryżu, attache kulturalno-naukowym ambasady RP w Szwajcarii, dyplomatą w Przedstawicielstwie RP ONZ w Genewie.

II Nagroda Marek Rudnicki - Pa, Kochanie (12F021) 40’ prod. 2001 Marek Rudnicki Historia przyjaźni dwóch łódzkich sierot: Gieni i Sabiny. Praca przymusowa w Niemczech w czasie II wojny światowej, powrót do Polski. Życie w PRL. Wyjazd Sabiny do USA. Korespondencja między Polską a Ameryką. Mimo oddalenia jest duże podobieństwo losu dwóch kobiet. Marek Rudnicki - kierownik produkcji i producent wielu filmów m.in. : Chrzest - Marcina Wrony czy Miłość - Sławomira Fabickiego.

III Nagroda Alicja Grzechowiak- Patrycja Meunier (12 F 024) 23’54”TVP3 Białystok. Filmowy portret artystki Patrycji Meunier – Paryżanki (mama Polka, ojciec Francuz), która po studiach wyjechała z Francji i zamieszkała w Zakopanem. Po 10 latach życia w stolicy Tatr, swoje miejsce na ziemi znalazła na na podlaskiej wsi. Wyremontowała drewniany dom, mieszka w nim z 8-letnim synem. Alicja Grzechowiak – dziennikarka i reportażystka. Współpracuje z TVP3 Białystok od 1998r. Autorka cyklicznych programów oraz reportaży interwencyjnych, emitowanych na antenach TVP1, TVP2, TVP3. Zdobywczyni nagród w dziedzinie reportażu na festiwalach i konkursach filmowych oraz telewizyjnych.

Dokument fabularyzowany

I Nagroda Małgorzata Brama - Kazimierz Leski(12 F 003) 53’ prod. Fundacja Artystyczna ERINAB Film „Kazimierz Leski” to opowieść o legendarnych asie polskiego wywiadu, powstańcu warszawskim, honorowym obywatelu Warszawy i Izraela. Historia filmu oparta jest m.in. na relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Batalionu "Miłosz" oraz jego przyjaciół i rodziny. Małgorzata Brama specjalizuje się w filmie historycznym. Od 2004 roku przeprowadziła ponad 1000 wywiadów na świecie z uczestnikami II wojny światowej m.in. dla BBC. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń.

II Nagroda Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie - Wszystko dla Polski . Powstanie Zamojskie 1942-1944 (12 F 034) 43’ Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie Film ma na celu przybliżenie widzowi tragicznych losów ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej. Autorzy przypominają brutalne akcje pacyfikacyjno – wysiedleńcze prowadzone przez Niemców oraz walkę podziemia niepodległościowego w obronie Ojczyzny. Magdalena Kołodziejczyk od 2005 r. niezależny producent – właściciel Telewizyjnej Agencji Producenckiej Alter Ego. Współpracuje z Telewizją Polską S.A. w Lublinie. Rafał Kołodziejczyk: Dziennikarz, montażysta i grafik komputerowy. Autor ponad 90 relacji filmowych dokumentujących sporty ekstremalne. Współpracownik Telewizji Polskiej w Lublinie.

III Nagroda. Jerzy Kalina - Bieżeńcy 1915-1922 (12 F 028) 49’ Biełsat TVPolska Jest lato 1915 roku. Armia rosyjska wycofująca się z zachodnich guberni Imperium pozostawia nacierającym Niemcom spaloną ziemię. Wypędza chłopskie rodziny nad Don, na Syberię, Kaukaz, do Azji Środkowej niektórzy uciekają sami. Była to największa przymusowa migracja w XX wieku w tej części Europy. Film Jerzego Kaliny to po części historia rodzinna. Prababka reżysera, Zofia, wyjechała z małej wsi Koszele w ujeździe bielskim guberni grodzieńskiej do kozackiej stanicy Stepowe Matiunino guberni saratowskiej. Dokument historyczny

I Nagroda. Andrzej Siedlecki- Piłsudski. Dla Polski żyć. (12 F 004) 95’ prod. Andrzej Siedlecki Małżeństwo polsko-japońskie jedzie z Sydney do Polski, by zapoznać się z historią uzyskania niepodległości i działaniami innych twórców niepodległości, w szczególności koncentrując się na działaniach Marszałka J. Piłsudskiego. Film kończą refleksje osobiste o postaci Marszałka. Andrzej Siedlecki Aktor, reżyser, dziennikarz. Autor książek o sztuce aktorskiej i reżyserii. Trochę więcej informacji znajduje się na stronie: www.andrzejsiedlecki.pl

II Nagroda. Beata Hyży-Czołpińska - Obława (12 F 059) 50’ prod. IPN Oddział w Białymstoku Film jest próbą rekonstrukcji tzw. obławy augustowskiej, przeprowadzonej w 1945 roku przez Armię Czerwoną i NKWD. Była to największa zbrodnia, dokonana na Polakach po II wojnie światowej, uznana za zbrodnię przeciwko ludzkości. Jest hołdem dla zaginionych i wołaniem o rozwiązanie zagadki ich losów. Beata Hyży-Czołpińska -Reżyser filmów dokumentalnych. Nagrodzona na wielu polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych oraz za upowszechnianie i ochrony kultury.

III Nagroda. Mariusz Jankowski - Podwójne korzenie (12 F 011) 22’ prod. ON Vision Krótkometrażowy film dokumentalny opowiadający o powrocie świadka wydarzeń do miejscowości z dzieciństwa - Huty Pieniackiej. Polskiej Wsi na terenach II Rzeczypospolitej, która w 1944 roku została zaatakowana przez bojówkę UPA, oraz oddział SS Galizien. Mariusz Jankowski. Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, na Wydziale Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu. Obecnie student UŚ na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Producent i reżyser w „ON Vision film & foto”. Filmy Edukacyjne

I Nagroda. Wiesław Kwapisz - Wiatru tchnienie o Chopinie(12 F 018)40’FILM POLAND – Zespół Realizatorów Filmowych Baśniowa opowieść o geniuszu, kompozytorze, patriocie -Fryderyku Chopinie. Film na podstawie książki Jolanty Horodeckiej-Wieczorek pod tytułem „Wiatru tchnienie o Chopinie”. Jest on dedykowany dzieciom, chociaż nie ma wyraźnej cezury wiekowej. Bogate ilustracje oraz muzyka w wykonaniu Michaela Władkowskiego – Paryż, stanowią o niezwykłości filmu. Wiesław Henryk Kwapisz – autor ponad 100 filmów dokumentalnych o polskiej historii, dobie współczesnej i ludziach wartych ekranizacji. W większości realizowanych bez wsparcia finansowego instytucji kultury.

II Nagroda Jan Strękowski – Osso, moje Osso (12 F 025) 50’ prod. Studio Filmowe Kronika, Polska Kronika Filmowa W filmie pokazujemy Zakład Narodowy im. Ossolińskich, jedną z najważniejszych instytucji polskiej nauki i kultury, istniejącą prawie od początku XIX w. którą w wyniku II wojny światowej i przesunięcia granic Polski na wschód, podzielono na dwa odrębne organizmy –we Lwowie i powstałą tuż po wojnie we Wrocławiu. Jan Strękowski - dziennikarz, scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych. W latach 1982-85 redaktor naczelny wydawanego w podziemiu "Tygodnika Wojennego", a następnie od roku 1990 dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność".

III Nagroda. Anna Gordijewska - Moje magiczne miejsca. Sentymentalna podróż Zbigniewa Chrzanowskiego (12 F 032) 35’ (Ukraina) Z bohaterem filmu Zbigniewem Chrzanowskim - aktorem i reżyserem, dyrektorem Polskiego Teatru we Lwowie zagłębiamy się w karty jego twórczej biografii, wkraczamy w kulisy małego własnego teatru przy ul. Kopernika we Lwowie czy też w ogromną przestrzeń Teatru Wielkiego – dzisiejszej sceny opery i baletu. Anna Gordijewska Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im św. Marii Magdaleny we Lwowie. Pracowała ponad 18 lat w polskim „Radiu Lwów”. Ostatnie 3 lata - redaktor „Kuriera Galicyjskiego”, reżyser materiałów filmowych „Kurier Galicyjski TV. Jest również aktorką w Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie.

Teledyski

I Nagroda. Cezary Ciszewski - Wolny ekran (12F030) 3x13’ prod. CeCe robi CaCy Jedyny obywatelski i multimedialny program emigracyjny w historii Telewizji Polskiej – Wolny Ekran . Autor Cezary Ciszewski udostępnia Wolny Ekran wszystkim emigrantom polskim , którzy tworzą wideo na potrzeby własne / intymne i skrajnie subiektywne. Wcześniej realizował program „Polonia w Komie”. Cezary Ciszewski – dokumentalista, publicysta , podróżnik , wykładowca UW Dokumentalistyka, absolwent łódzkiej filmówki, były emigrant -6 lat w Amsterdamie, także korespondent radiowy dla Polskiego Radia.

II Nagroda. Ernestyna Skurjat-Kozek, Josef Miller - Kościuszko Lullaby (12F038) 4’30”prod. Puls Polonii "Kołysanka dla Jenerała" to muzyczny dodatek (nr 1) do filmu "Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy". Producentem klipu i filmu jest "Kosciuszko Heritage Inc." Przesłaniem filmu - jak i kołysanki - jest to, że nigdy nie należy tracić nadziei, bo w każdej porażce znajdzie sie ziarenko zwycięstwa.

Ernestyna Skurjat - Kozek , dziennikarka, redaktor naczelny Pulsu Polonii, organizatorka festiwali kościuszkowskich, realizatorka filmów dokumentalnych o Kościuszce, Strzeleckim, Górze Kościuszki.

III Nagroda. Hussar Studio Andrzeja Lenarda (USA) za teledyski - Pieśń Dziękczynna (12 F 001) 3’47” - Kim ja jestem (12F002) 5’39” prod. Hussar Studio Andrzej Lenard – filmowiec z zamiłowania w wolnym czasie zajmuje sie filmowaniem reklam, teledysków, filmów promocyjnych, a także filmów krótkometrażowych. Obecnie mieszka w Las Vegas.

Programy Multimedialne. I Nagroda Bogna Lewtak-Baczyńska - Początek wieku. Nie - nie żałuję. Losy Polaków (12 M 003) 180’ Album 3xCD - zawiera bardzo różnorodny repertuar jak np. piosenki z okresu międzywojnia, w tym nawiązujące do tematu I-szej wojny światowej, utwory autorskie dotyczące II-giej wojny światowej utwory z okresu PRL-u, z ostatnich lat - w tym wiele hitów pokazujących polskie codzienne problemy. Bogna Lewtak Baczyńska - Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca. Absolwentka ASP w Warszawie i PWST w Warszawie. Laureatka 33 nagród we Francji, wtym francuski Medaille des Arts.

II Nagroda Dagny Baczyńska-Kissas Misteria Antiqua Polonia (2016) Piano Compositions -Dagny Baczyńska-Kissas. Rocznica Chrztu Polski(12 M 001) 40’ Galeria Autorska i Teatr „Well Art” Bogny Lewtak-Baczynskiej Dzieło "Misteria Antiqua Polonia"(podtytuł:"Obrazy inspirowane rocznicą Chrztu Polski") zostało skomponowane w 2016 roku z okazji rocznicy Chrztu Polski. Bardzo znaczącą i symboliczną rolę odgrywa pierwszy Hymn Polski - "Bogurodzica”, odwołujący się do Matki Bożej i historii Polski. Dagny Baczyńska-Kissas – kompozytorka, pianistka, teoretyk muzyki i tancerka,, występuje jako pianistka solistka i kameralistka w Polsce i za granicą m.in. w Grecji. Wiele utworów Dagny Baczyńskiej-Kissas jest inspirowanych tematyką patriotyczna i religijną m.in..:”Husaria”, „Modlitwy”, Polonez”Kresy” i inne.

III Nagroda. Maria Bukowska, Josef Miller, Marek Baterowicz -„Odwieczny obłok” Tryptyk. Miłość Ludwiki Sosnowskiej Lubomirskiej i Tadeusza Kościuszki (12M004-6) 12’21”prod. Josef & Marta Miller

Tryptyk „Odwieczny Obłok”, to praca trojga jej twórców, Marka Baterowicza poety, którego trzy piękne wiersze zainspirowały Marię Bukowską i Josefa Millera, do pokazania bardzo osobistej strony naszego bohatera narodowego. Miłość Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej Lubomirskiej to temat, który wyraża na tle muzyki skomponowanej przez Josefa Millera Maria Bukowska recytując trzy wiersze łącząc je słowem wiążącym. Maria Bukowska - aktorka, poetka, dyrektor artystyczny Teatru „Miniatura” im. J. Szaniawskiego w Melbourne, której pasją jest utrzymywanie i rozpowszechnianie kultury polskiej w Australii. Marek Baterowicz - polski pisarz, poeta, publicysta, romanista, od wielu lat zamieszkały w Sydney Australia. Jego wiersze ukazują obrazy dalekiej ojczyzny gdzie wciąż przebywa duchem. Josef Miller - kompozytor, pianista, polski patriota. Jego twórczość jest znana w świecie. Zamieszkuje od lat w Melbourne Australia. Tęsknota, miłość do ojczyzny i romantyzm przeplata się w jego utworach.

Programy Radiowe. I Nagroda Krzysztof Wyrzykowski - Monte Cassino (12 R 007) 29’48”oraz Serce oddał Polonii (12 R 006) 20’10”Polskie Radio SA W audycji występują uczestnicy bitwy pod Monte Cassino, walczący na różnych odcinkach zarówno w pierwszym, jak i drugim ataku m.in. por. Kazimierz Gurbiel, którego oddział zatknął proporzec na ruinach klasztoru maja 1944 roku. Druga audycja jest poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Krzysztof Wyrzykowski dziennikarz radiowy specjalizujący się w reportażu i audycjach dokumentalnych. Szczególną wagę przywiązuję do rekonstruowania przeszłości na podstawie relacji uczestników.

II Nagroda. Tomasz Jeleński - W stepie szerokim (12 R 013) 14’51” Polskie Radio SA Reportaż z Kazachstanu. Rozmowy z polskimi rodzinami o poczuciu przynależności do Polski, kultywowaniu tradycji, zwyczajów i nauce ojczystego jezyka, którego młodsi uczą się nieraz od podstaw jako języka obcego. Ocenia się ze w Kazachstanie mieszka blisko 60 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Tomasz Jelenski – dziennikarz radiowy, z wyksztalcenia historyk. Od ponad 20 lat pracuje w Programie III Polskiego Radia zarówno w audycji Zapraszamy do Trojki jak i w pasmie przeznaczonym na reportaże.

III Nagroda. Piotr Sobota Odnowienie Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza - 360 rocznica(12 R 001) 18’15”Redakcja Radio Lwow https://www.youtube.com/watch?v=3uVLbAK94zE&feature=youtu.be We Lwowie odbyło się odnowienie Ślubów, jakie w 1856 złożył król Jan Kazimierz, zawierzając Rzeczpospolitą Obojga Narodów Matce Boskiej Łaskawej i czyniąc z Maryi Królową Polski. Rozmówcami Piotra Soboty byli: Arcybiskup Lwowski Mieczysław Mokrzycki, minister Adam Kwiatkowski, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Biskup Senior Kazimierz Górny. Piotr Sobota jest korespondentem Polskiego Radia Lwów i audycji: Lwowska Fala Polskiego Radia Katowice. Jego relacje ukazywały się na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Obecnie bezrobotny dziennikarz radiowy.

Zygmunt Gutowski