Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
9 października 2017
Przemówienie Marii Koc, wicemarszałek Senatu RP
na wielkiej gali kościuszkowskiej w Sydney

Pod koniec ubiegłego roku Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki w 200. rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka, wielkiego polskiego patrioty, a jednocześnie bohatera walk o wolność innych narodów świata. Dla Polaków Tadeusz Kościuszko na zawsze pozostanie obrońcą Konstytucji 3 maja, odznaczonym za udział w wojnie z Rosją złotym Orderem Virtuti Militari oraz Naczelnikiem Powstania z 1794 roku, nazwanego przez potomnych od Jego nazwiska Powstaniem Kościuszkowskim. Przewodząc Polakom w tamtych czasach w walce o Wolność, Całość i Niepodległość Ojczyzny stał się przywódcą tak narodu, jak i całego państwa, zwłaszcza że jako pierwszy włączył chłopów polskich w dzieło walki o Niepodległą, obiecując im uwolnienie z poddaństwa. Insurekcja 1794 r. wrobec przemocy wrogich sąsiadów upadła, ale uratowała godność i honor narodu, a jej hasła patriotyczne i społeczne wytyczyły w polskich dziejach szlak ku niepodległości.

Przemówienia wygłoszone na Gali Kościuszkowskiej są tutaj na You Tube

Ideały i dokonania Tadeusza Kościuszki przynoszą zaszczyt nie tylko narodowi polskiemu, ale i całej ludzkości, gdyż przyczynił się On do uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, a jako krzewiciel idei wolności jeszcze za życia uznany został za ponad narodowego bohatera i wielkiego żołnierza wolności.


Senator Maria Koc z Hon. Rayem Williamsem, konsul Reginą Jurkowska i prezes Małgorzatą Kwiatkowską. Fot. T. Koprowski

Tu w Australii postać Naczelnika i pamięć o Nim pełni szczególną rolę. Wszystko za sprawą innego wybitnego Polaka, badacza i podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego, syna żołnierza Insurekcji Kościuszkowskiej, który zmuszony do opuszczenia Ojczyzny po Powstaniu Listopadowym podjął emigracyjną tułaczkę, którą w tamtych czasach dotkniętych było wielu Polaków. Będąc poza granicami Ojczyzny Edmund Strzelecki rozsławiał jej imię jako znakomity naukowiec, geolog, geograf i odkrywca. Przemierzając glob w poszukiwaniu nowych terenów eksploracji w 1839 roku dotarł na mało jeszcze wiedy znany i zbadany kontynent, jakim była Australia. Badając najwyższe pasmo górskie tego kontynentu Wielkie Góry Wododziałowe, nazwał ich najwyższy szczyt na cześć przywódcy insurekcji Górą Kościuszki.

To najwyższe wzniesienie Australii do dnia dzisiejszego nosi swą dumną nazwę, którą jest nazwisko wielkiego Człowieka, tak pięknie zapisanego na kartach historii świata. Bo nie ulega wątpliwości, że Tadeusz Kościuszko jest ponadczasowym bohaterem, uosobieniem najwyższych cnót i swobód, wśród których są te najważniejsze dla wszystkich narodów świata - suwerenność, niepodległość, samostanowienie i sprawiedliwość społeczna.

Również współcześnie Tadeusz Kościuszko pozostaje symbolem i wyrazicielem idei wolności. Nadal jest postacią żywą, która inspiruje ludzi różnych narodowości do ofiarności i odważnego działania na rzecz wspólnoty. Pozostaje bohaterem całego wolnego świata, czego wyrazem jest decyzja UNESCO o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki i objęcie patronatu przez tę organizację nad wszystkimi wydarzeniami poświęconymi Naczelnikowi organizowanymi w tym czasie. Ten szacunek i uznanie dla zasług Tadeusza Kościuszki jest powodem do wielkiej dumy wszystkich Polaków w kraju i na emigracji.

Wielkość i dziejowe zasługi Kościuszki są bezsprzeczne, dlatego należna jest Jemu wieczna pamięć, a miejsca go upamiętniające powinny być otoczone naszą troską i opieką. Z tego względu za godne najwyższego uznania uważam działania władz australijskich, mające na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Parku Narodowego Kościuszki. Jestem wdzięczna, że z tak wielkim szacunkiem traktujecie Państwo naszego bohatera. Dajecie tym wyraz umiłowania i hołdowania tym wszystkim wartościom, których On jest uosobieniem. W sposób szczególny pragnę podziękować moim Rodakom Polakom żyjącym w Australii, którzy z taką pieczołowitością kultywują pamięć o Naczelniku Insurekcji Kościuszkowskiej i z ogromnym społecznym zaangażowaniem obchodzą Rok Tadeusza Kościuszki na kontynencie swojego zamieszkania. W Polsce, także w polskim Senacie doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to jedna z wielu Państwa aktywności, że podejmujecie wiele działań na rzecz popularyzacji polskości i utrwalania polskiej tożsamości zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków żyjących w Australii. Napawa nas radością Wasze przywiązanie do dalekiej Ojczyzny i pragniemy z całych sił, abyście zawsze odczuwali, jak wielką jesteście wartością dla Waszych Rodaków w Polsce. Jesteśmy bardzo dumni z Państwa sukcesów osobistych, rodzinnych, społecznych i zawodowych, z Waszej przedsiębiorczości, kreatywności i pracowitości. Dzięki tym cechom Polonia mieszkająca w Australii w sposób najlepszy z możliwych promuje Polskę i dba o Jej dobre imię.


Senator Maria Koc z redaktor Anną Sadurską i konsul Reginą Jurkowską. Fot. B.Filip

Za Waszą, drodzy Rodacy miłość do polskości i utrwalanie ducha polskości w imieniu Senatu RP z serca dziękuję. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej pod przewodnictwem Pani Prezes Małgorzaty Kwiatkowskiej oraz do Kościuszko Heritage i Pani Prezes Ernestyny Skurjat-Kozek za wszystkie podejmowane przez te organizacje inicjatywy, za bliskie relacje z Polską oraz za organizację obchodów Roku Kościuszki w Australii. Realizowane przez Państwa liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, konkursy, maratony filmowe i inne przedsięwzięcia świadczą, że Polonia australijska jest dobrze zorganizowana, aktywna, a przede wszystkim autentycznie przywiązana do kraju pochodzenia, jakim jest nasza wspólna Ojczyzna Polska.

W przyszłym roku Polacy na całym świecie będą świętować 100-lecie Niepodległości Polski. Będzie to nasze wspólne wielkie święto, tym większe, że jako synowie i córki polskiej ziemi wiemy, jaką ofiarą okupiona była wolność naszej Ojczyzny. To ofiara 123- letniej niewoli, ofiara krwi i życia kilku pokoleń Polaków, którym przyszło żyć pod zaborami. To w końcu ofiara tego pokolenia, które walczyło o niepodległość w czasie I wojny światowej i wojny polsko - bolszewickiej. To także niedola żyjących i umierających pod niemiecką i radziecką okupacją w kolejnej wojnie światowej. Wszystkim naszym Bohaterom, tym znanym z imienia i nazwiska, ale też tym bezimiennym będziemy oddawać hołd.


Senator Maria Koc wręcza nagrodę Michałowi Skarżyńskiemu z Warszawy za zwycięską piosenkę "Rozmowa z Naczelnikiem". Fot. Puls Polonii

Święto Niepodległości będzie świętem radości z wolności, jaką Polska odzyskała w 1918 roku, ale też z wolności, jaką nasza Ojczyzna cieszy się obecnie. Zapraszam Was drodzy Rodacy do wspólnego świętowania! Jestem pewna, że wiele inicjatyw będziemy mogli podjąć i zrealizować wspólnie, co będzie wielką wartością dla naszej narodowej wspólnoty.

Dziękuję za zaproszenie na uroczystość związaną z obchodami Roku Kościuszki w Australii, która odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP. Bardzo się cieszę, że mogę świętować z Państwem to wyjątkowe wydarzenie. Przekazuję wszystkim Państwu, a w sposób szczególny naszym drogim Rodakom serdeczne pozdrowienia z polskiego Senatu. Pan Marszałek Stanisław Karczewski oraz Panie i Panowie senatorowie prosili mnie o złożenie Państwu wyrazów najwyższego uznania i szacunku. Pamiętamy o Was, drodzy Rodacy i zapewniamy, że zawsze możecie na nas liczyć.

Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP
Sydney, 3 października 2017