Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
7 wrzesnia 2017
Dla kogo sierpniowe granty ?
lista organizacji, które dostały dofinansowanie z Funduszu Wieczystego
Informacja Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z sierpnia 2017 r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga wzrósł o $10,000 w wyniku przekazania zapisu testamentalnego na rzecz Funduszu dokonanego przez ś.p. Katharinę Kazimierczuk. Nazwisko Pani Kazimierczuk zostało umieszczone na Honorowej Tablicy Ofiarodawców Funduszu.

W dniu 19 sierpnia 2017r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $2,140.00.

• Siedlecki Film Production $340.00 na kręcenie edukacyjnego filmu o J. Conrad-Korzeniowskim

• Polish Educational Society NSW $800.00 na potrzeby organizacyjne w czterech szkołach;

• Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik” $300.00 dofinansowanie na występy zespołu w Brisbane;

• Polski Zespół Wokalno-Taneczny “Łowicz” $300.00 dofinansowanie kosztów przechowywania strojów;

• PolArt $200.00 na koszty podróży prezesa dla koordynacji realizacji programu przez uczestników PolArt

• Australian International Research Institute $200.00 dofinansowanie na opłatę utrzymania domeny internetowej organizacji.

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy.

Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem

www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/76-fwpa-template-sprawozdanie-z-donacji-pdf

Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 lutego 2018 r. jest ostatecznym dla nadsyłania podań.

Przypominamy, że nie będą rozważane podania od organizacji nie będących 15 lutego 2018 r finansowymi członkami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nie mających zapłaconych bieżących składek członkowskich, lub które nie złożyły sprawozdania z uprzednio otrzymanego dofinansowania Funduszu.

Formularz podania można dostać ze strony RNPA pod adresem

www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/44-fundusz-wieczysty-wniosek-zgoszeniowy

W formularzu należy podawać nazwę organizacji taką, jaka figuruje jako właściciel konta bankowego organizacji.

Andrzej Kozek
Sekretarz Komitetu Administratorów
Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej
Sydney, 19/08/2017