Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
5 wrzesnia 2017
Koncert Doreckich w "Syrenie"
niedziela 17 września 2017

Konrad jest artystą, który specjalizuje się w improwizacji fortepianowej. Wpływ na jego utwory ma roman- tyzm, impresjonizm, klasycyzm, jak również jazz i muzyka współczesna. Konrad studiował muzykę fortepiano- wą bardzo intesywnie w okresie uczęszczania do Mentone Grammar School, a także podczas swoich stu- diów w Deakin University, które ukończył otrzymując tytuł BACHE- LOR OF COMMERCE.

Jego specjalnością jest tworzenie muzyki o wielkiej różnorodności styli- stycznej spontanicznie, w Sali koncer- towej. Przez swój związek z BERNIE’S MUSIC LAND, wykonał nagrania dla firmy SCHIMMEL (jednego z najświet- niejszych niemieckich producentów fortepianów) i jest jedynym z 9 au- stralijskich artystów posiadających tytuł „SCHIMMEL ARTIST”, którego otrzymał za własne improwizacyjne kompozycje.

Konrad występował na kanale 31TV’s w programie „PIANO TALK”, na 3MBS, w Melbourne Recital Centre oraz w RUBY’S MUSIC ROOM. W ubiegłym roku uczestniczył w ANZCA (Australia and New Zealand Cultural Arts) koncertowym egzaminie i zdo- był FELLOWSHIP PERFORMER DI- PLOMA w dziedzinie fortepianowej improwizacji.

Konrad is a solo piano improvisatio- nal artist. His improvisations are at various times influenced by the Romantic, Impressionist and Classi- cal traditions of piano music, as well as by jazz and contemporary music. He studied classical piano exten- sively throughout his school years and during his school years and during his study for Bachelor of Commerce degree at Deakin Univer- sity.

His speciality is creating music spontaneously, on the spot, in a very wide variety of styles. Through Konrad’s association with BERNIE’S MUSIC LAND, he has made recor- dings for SCHIMMEL (one of Ger- many’s finest manufacturers of concert-grade grand pianos) and is one of 9 AUSTRALIAN SCHIMMEL ARTISTS.

KONRAD has been featured on Channel 31 TV’s PIANO TALK pro- gram, has live on Channel 3MBS 103.5 FM, at the Melbourne Recital Centre and at RUBY’S MUSIC RO- OM, Melbourne. In late 2014, he sat on ANZCA performance examina- tion and was awarded a FELLOW- SHIP PERFORMER DIPLOMA (F.Dip.A.) in Pianoforte Improvisa- tions.