Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
17 czerwca 2017
Z Donbasu do Krzywaczki pod Krakowem
Wiktoria Charczenko

Fundacja Pomoc Polakom Donbasu zwraca się do Redakcji PULSU POLONII z siedzibą w Sydney z prośbą o umieszczenie naszego APELU o pomoc naszym rodakom – Polakom, którzy uciekli z ogarniętego wojną Donbasu. Przodkowie uciekinierów w XIX i XX wieku zasiedlili tereny Wschodniej Ukrainy jako wysiedleńcy po powstaniach Kościuszkowskim i Styczniowym oraz w wyniku deportacji stalinowskiej. Pomimo represji, jakie ich spotkały, starali się zachować polskie tradycje i ojczysty język. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i powstaniu niepodległej Ukrainy, zyskali możliwość bezpośredniego kontaktu z macierzą. Niestety ten stan rzeczy nie trwał długo. Przyszła wojna i obca interwencja zniszczyła pokój w Donbasie.

Wielu z uciekinierów wspierało procesy demokratyczne na Ukrainie i obecnie znajdują się na listach poszukiwanych. Ich domy zostały zbombardowane lub przejęte przez rebeliantów. Nie mieli wyjścia, musieli uciekać do Polski. Wyjeżdżając, wiedzieli, że nie mają już możliwości powrotu do swoich domów. W Polsce osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu przez rząd RP zostały objęte specjalnym programem socjalnym. Te, które uciekły z regionu ogarniętego wojną na własną rękę, muszą się samodzielnie starać o pomoc od społeczeństwa polskiego.

W tym celu została powołana do życia FUNDACJA POMOC POLAKOM DONBASU z siedzibą w Warszawie, ul. Okuniewskiego 17/15, KRS 0000621280 jako organizacja pozarządowa o kierunku działania „pomoc społeczna”, która zajęła się losem 54 takich rodzin. Fundacja ta, by znaleźć dla nich prace i mieszkania zwraca się do różnych samorządów z prośbą o wsparcie.


Chęć pomocy takim rodzinom zgłosiła podkrakowska wieś Krzywaczka z gminy Sułkowice w woj. małopolskim. Mieszkańcy wsi Krzywaczka na zebraniu podjęli jednogłośnie uchwałę o przekazaniu budynku po dawnym przedszkolu dla 5-ciu rodzin z dziećmi. Apel mieszkańców wsi poparła Rada Miejska i Burmistrz gminy Sułkowice Piotr Pułka.

W dniu 31 stycznia 2017 r. doszło do podpisania aktu notarialnego stwierdzającego nabycie budynku przez „Fundację Pomoc Polakom Donbasu” na cele mieszkalne dla 5-ciu rodzin z terenu wojny w Donbasie. Budynek wymaga prac remontowych do przystosowania go do celów mieszkalnych. Zdaniem ekspertów koszt prac remontowo-adaptacyjnych wyniesie ok. 260 tys. złotych.

W miesiącu marcu br. Fundacja rozpoczęła prace remontowe polegające na wyburzeniu istniejących ścianek działowych, wymianę wylewek w pomieszczeniach parterowych. Wykonano już podział 5-ciu lokali mieszkalnych, rozpoczęto wykonywanie instalacji wentylacyjnej i kanalizacynej. Pracy przed nami jest jeszcze bardzo dużo, a środków finansowych zaczyna brakować. Dlatego zwracamy się za pośrednictwem Redakcji „PULS POLONII” do ludzi dobrej woli o wsparcie naszej akcji wpłatami na rachunek w USD:

Bank PEKAO IBAN PL 97 1240 6074 1787 0010 7103 0938
KOD SWIFT (BIK) PKOPPLPW
adres : PANK PEKAO ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Za życzliwość Redakcji i wszelkie wsparcie materialne z całego serca dziękujemy.

Prezes Fundacji Pomoc Polakom Donbasu
Wiktoria Charczenko


FUNDACJA POMOC POLAKOM DONBASU
KRS: 0000621280 NIP: 1132911555 REG: 364642096
fundacja@polacydonbasu.org.pl
polacydonbasu.org.pl
48531145812 48570824563
Konto: Bank PEKAO 45 1240 6074 1111 0010 6836 5388

Historia wsi Krzywaczka