Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
17 czerwca 2017
Konsul Generalny RP Regina Jurkowska uhonorowana
Medalem Przełożonego Generalnego Chrystusowców

W niedzielę 11 czerwca na zakończenie Mszy św. w Ashfield ks. Przemysław Karasiuk SChr, Prowincjał Chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii, przekazał p. Reginie Jurkowskiej, Konsul RP w Sydney, medal Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Medal Przełożonego Generalnego jest wyróżnieniem przyznawanym, jako wyraz szacunku i wdzięczności za szczególny wkład w misję, jaką pęłnią chrystusowcy wśród powierzonych ich opiece duszpasterskiej rodaków.

Wyróżnieni Medalem zostają wpisani do Wieczystej Księgi Dobrodziejów i mają udział we wszystkich dobrach duchowych Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

W ten sposób chcemy serdecznie podziękować p. Konsul za jej otwartość na wspólpracę oraz za wiele wspólnych inicjatyw polonijnych i duszpasterskich, które udało się wspólnie zrealizować; jest to również okazja do podziękowania za świadectwo wiary i patriotyzmu, którym p. Konsul dzieliła się z nami podczas pełnienia swojej misji na Antypodach.

Dzisiejsza Msza św była również okazją do szczególnej modlitwy za ks. Zenona Broniarczyka SChr, który miał być z nami na tej uroczystości, jednak niespodziewanie odszedł do Pana w minioną sobotę, 10 czerwca. RIP.

źródło: tchr.org

Wiecej zdjęć na stronie Ks. Chrystusowców