Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
14 czerwca 2017
Rokosz: Z Kopca Kościuszki na Górę Kościuszki
Ernestyna Skurjat-Kozek, foto. Puls Polonii

Z okazji Roku Kosciuszki przybywa do Australii Prezes Komitetu Kopca Kosciuszki Profesor Mieczysław Rokosz. Jego wizyta planowana jest na okres od od 20 lipca do 7 sierpnia 2017. Przebiegnie ona pod hasłem „From Mound to Mount” – czyli z Kopca Kościuszki Na Górę Kościuszki. Wespół z firmą K7Adventures organizujemy filmowaną ekspedycję narciarską, planowaną na dni 24-25-26 lipca br., co jest głównym punktem wizyty zapalonego narciarza. W pozostałym czasie Profesor Rokosz chętnie weźmie udział w spotkaniach w ośrodkach polonijnych Kanberry, Melbourne oraz Sydney.

Prof. Mieczysław Rokosz, wieloletni wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nadal aktywnie działa jako kierownik Katedry Dziedzictwa Kulturowego Polski na Uniwersytecie Ignatianum. Od 23 lat pełni funkcję Prezesa Komitetu Kopca Kościuszki, z którego pragnie uczynić istotny punkt edukacji obywatelskiej i patriotycznej pokoleń Polaków XXI wieku. Warto podkreślić, że od lat jest znanym w Krakowie dzwonnikiem. Nota bene, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 roku na podstawie pracy „Dzwony i wieże Wawelu”. Jest Prezesem Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego i honorowym członkiem Rady Wykonawczej „Association of the Friends od Kosciuszko at West Point”.

Ma w dorobku liczne publikacje z zakresu dziejów Polski, m.in. „Kościuszce w hołdzie” (1994), „Na szańcach pamięci” (2003), „Dzwony i wieże Wawelu” (2006) oraz w naukowych czasopismach i prasie popularnej.


Prof. Rokosz, Kraków marzec 2017
Prof. Rokosz jest głównym organizatorem uroczystości 200-lecia smierci Tadeusza Kosciuszki w Polsce i bliskim współpracownikiem australijskiej organizacji „Kosciuszko Heritage”. W pażdzierniku br. będzie gościł w Krakowie delegację Aborygenów Ngarigo i przedstawicieli „KH”. W dniu 15 października, w dwusetną rocznice zgonu nieśmiertelnego Naczelnika zadzwoni przed uroczystą Mszą św. najpotężniejszy i najsłynniejszy z polskich dzwonów „Zygmunt”, którego dźwięk wiąże uczucia Polaków; określa się go jako wielki symbol narodowy i mityczne ogniwo łączące wielką przeszłość z czasem aktualnym.

W sprawie spotkań z prof. Rokoszem prosimy kontaktowac się z

office@kosciuszkoheritage.com

lub telefonicznie 0414 353 307.

Ernestyna Skurjat-Kozek
Kosciuszko Heritage Inc.

Kilka ciekawszych linków:

Prof. Rokosz w West Point

Rokosz: Kościuszko-przyjaciel wolności

Ratowanie Kopca przed potopem

O własnoręcznym liście Kościuszki do Jeffersona, wystawionym na aukcję