Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
19 kwietnia 2017
"Nasza Polonia" w sprawie Klubu Polskiego w Ashfield
Zarząd oraz członkowie SNP tym oto oświadczeniem chce wyrazić swoje stanowisko co do konfliktowej sytuacji powstałej w zarządzaniu dobrem wspólnym Polonii australijskiej, jakim jest Klub Polski w Ashfield. Burzliwe Walne Zebranie, które odbyło się w dniu 11/03/2017 ewidentnie unaoczniło nam wszystkim narastający od wielu miesięcy wewnętrzny kryzys w zarządzaniu polonijnym objektem. Obecne kierownictwo w szczególności pan Prezes R. Borysiewicz, popadają w coraz to nowsze konflikty z różnymi grupami Polonii sydnejskiej, Postawa pana Prezesa razi nieumiejętnością pracy w zespole zarówno w wewnątrz Zarządu jak i poza nim. Niezgodne ze statutem jak i australijskimi przepisami zawieszenie trzech członków Zarządu (wybranych przez Walne Zebranie) uważamy za drastyczne naruszenie prawa.

Paradoksem w tej sytuacji jest to, że jedna połowa Zarządu zawiesza część składu (sic)... tylko dlatego, że ci mają inną wizję co do przyszłości Klubu. Nie chcemy tu wchodzić głębiej w sedno sporu i jego przyczyny. Uważamy natomiast, że ostateczny głos w tej sprawie powinna mieć sydnejska Polonia. Ostatnie, prowadzone z naruszeniem prawa, Walne Zebranie Członków Klubu ewidentnie podzieliło Polonię sydnejską. Jest rzeczą niebywałą, iż do przeprowadzenia tego Zebrania zaangażowano na dodatkowy koszt Klubu, firmę ochroniarską, wezwano także policję. Na wskutek działań firmy ochroniarskiej zabroniono wstępu do budynku wielu pełnoprawnym członkom, jak również odwiedzającym Klub rodakom. Przerażały nas drastyczne sceny jakich byliśmy świadkami - poniewiaranie ludźmi, w tym zasłużonymi dla Polski i Polonii weteranami. Wyjątkowym skandalem było nie wpuszczenie do budynku dziennikarzy mediów polonijnych - Radia SBS, Radia 2000 FM, Bumerangu i Expresu, którzy chcieli przyglądać się obradom. I tak relacje z obrad zostały ograniczone do rozmów przedstawicieli mediów z członkami na zewnątrz Klubu przed i po zakończeniu zebrania.

Konflikty wokół Klubu od wielu miesięcy narastają. Niemniej w pierwszej fazie działania Zarządu wydawały się być racjonalne, aczkolwiek może nazbyt pochopnie podejmowano niektóre decyzje np. tą o zerwaniu umowy z resteuratorem. Niestety z miesiąca na miesiąc Klub stawał się miejscem coraz to nowszych konfliktów i antypolonijnych działań – zlikwidowano comiesięczne, społecznie organizowane BBQ klubowe, które przynosiło stały dochód, 1 marca w dniu święta Żołnierzy Wyklętych zorganizowano w Klubie pokaz antypolskiego paszkwilu „Ida”. Doszło do tego, że jeden z Dyrektorów wiedząc o konflikcie pomiędzy Prezesem Klubu a Prezesem Federacji Polskich Organizacji w NSW namówił tego pierwszego do wystąpienia Klubu z Federacji pod fałszywym pretekstem, jakoby Federacja była upolityczniona.

Mając na uwadze dobro wspólne Polaków w Sydney, popieramy petycję wystosowaną do członków klubu żądającą odwołania aktualnego Zarządu Klubu Polskiego w Ashfield, oraz zgadzamy się w całości z zawartymi w niej zarzutami. W tej sytuacji tylko odwołanie Zarządu oraz wybranie nowego wydaje się jedynym słusznym rozwiązaniem dla Klubu jak również całej społeczności polonijnej

. Zdajemy sobie sprawę, że nie łatwo będzie pogodzić zwaśnione strony jednak wierzymy, że będzie to możliwe w niedalekiej przyszłości.

1. Adam Gajkowski Prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia
2. Aleksander Oczak Wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Polonia
3. Jan Michalak Wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Polonia
4. Andrzej Klyta Członek Zarządu Stowarzyszenia Nasza Polonia
5. Jan Druć Członek Zarządu Stowarzyszenia Nasza Polonia
6. Waldemar Bujanowicz Członek Zarządu Stowarzyszenia Nasza Polonia.