Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
10 października 2012
Cały majątek tułacza polskiego
wystawa Fundacji Kresy-Siberia

Wiesia Paszkiewicz - młoda harcerka w Indiach
Fundacja Kresy-Siberia oraz Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej we wspólnej akcji! 9 września 2012 r. Fundacja Kresy-Syberia otworzyła wystawę: „Fragmenty pamięci Sybiraków” , w siedzibie Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej: I p., Millenium House, 296 Nicholscon Stret, FOOTSCRAY, która będzie czynna do 30 grudnia 2012 r., w każdą niedzielę, godz. 13.00-15.00 Można tu obejrzeć np. cały majątek tułacza polskiego – mundurek harcerski z krzyżem (z Indii), hełm, książki, starą walizkę oraz radio...stolik emigranta z obozu pracowników na Tasmanii. Można wysłuchać wspomnienia, obejrzeć film o Sybirakach, zdjęcia... odczuć świat, który minął.

Część oficjalna odbyła się w sali Domu Polskiego „Dom Millenium”, zgromadziło się ok. 80 osób, wśród których byli liczni przedstawiciele różnych organizacji polonijnych, australijskich, etnicznych i przedstawiciele lokalnych władz miasta. Krótkie przemówienia wygłosili: Lucyna Artymiuk –kurator wystawy; Helena Evert – prezes Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej; Zofia Skarbek – prezes Związku Sybiraków,Vic.; Stefan Wiśniowski – założyciel i prezes Fundacji Kresy-Syberia.

Po części wstępnej nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy, a wstęgę przecięła Wiesława Paszkiewicz, w towarzystwie swego syna – Aleksandra i wnuczki – Moniki. Trzy generacje połączone wspólną historią i przeżyciami.

Kresy-Syberia i Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej różnie działają, ale służą jednemu celowi, którym jest utrwalanie przeszłości. „Naród, który nie szanuje przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Lucyna Artymiuk (kurator wystawy) - „Fragments of Sibirak Memory”, opracowała i wydała piękną ulotkę, w której nakreśliła historię i działalność Fundacji Kresy-Syberia oraz Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej – oto fragmenty:








Wiesława Paszkiewicz i Zdzisław Derwiński

FUNDACJA KRESY-SYBERIA została stworzona by zbadać pamięć i uhonorować polskich obywateli II Wojny Światowej, którzy walczyli o wolność i przetrwanie pod okupacją wroga i na wygnaniu. Szczególnie biorąc pod uwagę Wschodnią Polskę – Kresy Wschodnie. Fundacja została założona przez Stefana Wiśniowskiego, w Sydney w 2001 r. jako internetowo-mailowa grupa dyskusyjna - jest on synem sybiraka. Kresy-Syberia została uznana oficjalnie jako Fundacja w 2008 r. Główne biuro znajduje się w Warszawie i działa na całym świecie, w Australii jest zarejestrowana jako służba charytatywna. Światowe członkostwo tej grupy wynosi ponad 1000 osób, są tam ci którzy przeżyli Syberię, ich dzieci jak i znawcy polskiej historii, pisarze i archiwiści. Grupa ta jest wieloetniczna i różnoreligijna – odzwierciedlająca przedwojenną Polskę multikulturową.

Kresy-Syberia wystartowała z Muzeum Virtualnym 17 września 2009 r. - równoległe obchody miały miejsce w Sydney, Warszawie, Londynie i Toronto, w 70 rocznicę sowieckiej inwazji na Polskę 17 września 1939 r. Głównym celem Fundacji Kresy-Syberia Muzeum Virtualne jest nie tylko zebranie kolekcji naukowych poszczególnych grup, ale również włączyć kolekcje prac naukowych wielu indywidualnych historyków, aktywnych instytutów badań i archiwów na całym świecie. Myślą naszą jest, aby dzieło to stało się bazą do rozwinięcia programów edukacyjnych. Virtualne Muzeum jest partnerem z: Hoover Institution at Stanford, USA; the Pilsudski Institute of New York; the Polish Army Museum in Warsaw; the Polish Institute and Sikorsky Museum in London; the Memorial Society in Moscow and organisations such as: the Association on Bordeland Setlers, the Polish Combatatnts Association and the Związek Sybiraków in Wroclaw, Poland.

kresy-siberia.org/




Stefan Wiśniowski


Zofia Skarbek


Krzysztof Łańcucki

MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ rozpoczęło swą działalność w 1991 r. z inicjatywy wielu osób, które uważały za ważne zbieranie i zachowanie materiałów historycznych, które odzwierciedlały życie osób indywidualnych i społeczeństwa polskiego wśród emigrantów zamieszkałych w Australii. Organizacja oficjalnie zaistniała w 1992 r., a jej celem jest:
• zbieranie i zachowanie dokumentów, medali i różnych cennych pamiątek, fotografii, materiałów o wartości historycznej w środowisku polskim i australijskim.
• udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym archiwaliami w celach badawczo-historycznych, urządzanie wystaw itp.
• współpraca z organizacjami o wspólnych zainteresowaniach.
• wydawanie materiałów pomocniczych i książek o historii i doświadczeniach polskich emigrantów w Australii.
• zdobywanie wsparcia finansowego od różnych organizacji, placówek rządowych i osób prywatnych.

Kontakt: everth@netspace.net.au

Opr. Bogusław Kot Zdjęcia: Ania Zamecznik, Bogumiła Żongołłowicz, Lucyna Artymiuk


Helena Evert


Po przecięciu wstęgi: Wiesława Paszkiewicz, jej syn Aleksander i wnuczka Monika