Kategorie:
Nowiny
Ze Świata
Z Polski
Z Australii
Polonijne
Nauka
Religia
 

Archiwum:

Reklama:

 
20 stycznia 2012
Konkurs Literacki "Moja Emigracja"
ciekawa inicjatywa Kasi Wasilewskiej

Puls Polonii ma zaszczyt być sponsorem medialnym ciekawej inicjatywy wydawniczej zorganizowanej przez www.favoryta.com. Od założycieli wydawnictwa otrzymaliśmy informację o konkursie literackim pod hasłem "Moja Emigracja". Celem konkursu jest wzmacnianie integracji społeczności polonijnej w Australii poprzez rozwijanie zainteresowania wzajemną relacją pomiędzy twórczością literacką i autentycznym międzykulturowym doświadczeniem wspólnym dla całego środowiska.

wywiad Z Kasią Wasilewską

Favoryta, platforma internetowa poświęcona publikowaniu we własnym zakresie (self-publishing), wraz z honorowymi patronami, ogłasza Konkurs Literacki na temat “Moja Emigracja”.Celem konkursu jest wzmacnianie integracji społeczności polonijnej w Australii poprzez rozwijanie zainteresowania wzajemną relacją pomiędzy twórczością literacką i autentycznym międzykulturowym doświadczeniem wspólnym dla całego środowiska.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkursu ma zasięg ogólnoaustralijski i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy są polskimi emigrantami, pod warunkiem ukończenia przez nich 18 lat. Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie osoby, które jeszcze nigdy nie opublikowały swoich prac.

DOZWOLONE JEST ZGŁOSZENIE TYLKO JEDNEGO UTWORU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU.

TERMIN ZGŁASZANIA UTWORÓW
Konkurs trwa od poniedziałku, 30 stycznia 2012r. Zgłaszane dzieła muszą być złożone do poniedziałku, 27 lutego 2012r. Z uwagi na prawdopodobieństwo spłynięcia dużej ilości zgłoszeń tuż przed zamknięciem konkursu, zachęcamy do nadsyłania prac w odpowiednio wcześniejszym terminie.


Artystka-grafik przy pracy. Tym razem maluje. Na pustyni?

ZGŁOSZENIE JEST BEZPŁATNE.
Wszystkie zgłoszone utwory muszą być oryginalnymi, samodzielnymi dziełami literackimi uczestników konkursu. Wykorzystanie materiałów objętych ochroną praw autorskich nie należących do uczestnika będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu. Zgłoszenia do konkursu muszą zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz adres e-mail. Utwór nie może przekroczyć połowy arkusza wydawniczego (plus minus 11 znormalizowanych stron A4, tzn 20 000 znaków typograficznych ze spacjami dla prozy, lub 350 wersów [linijek] dla poezji).

Nazwa dokumentu powinna zawierać wyłącznie imię i nazwisko autora utworu uczestnika konkursu (np: Jan Nowak.doc; Jan_Nowak.docx; jannowak.doc).

FORMAT I MIEJSCE SKŁADNIA PRAC KONKURSOWYCH
Utwory muszą być składane wyłącznie w postaci cyfrowej, w formacie Microsoft Word .DOC lub .DOCX i przesłane na oba następujące adresy:
office@favoryta.com & support@favoryta.com

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI
Składane utwory literackie muszą odzwierciedlać (bezpośrednio lub pośrednio) emigracyjne doświadczenia uczestników konkursu. Akceptowane będą wszystkie formy poetyckie, oraz wszystkie krótkie formy prozatorskie (np. esej, opowiadanie, wspomnienia, dzienniki, pamiętniki), bądż formy eksperymentalne. Zgłoszone utwory mogą być tekstami w języku polskim, angielskim, lub kombinacjami.

Utwory muszą spełniać warunki określone przepisami prawa i nie mogą zawierać następujących treści: pornograficznych, propagujących nienawiść i przemoc, szokujących, kradzionych, naruszających dobro osób trzecich, naruszających prawo do wizerunku osób trzecich, oraz nie mogą promować żadnej firmy, organizacji, partii politycznej lub grupy interesu. Wszystkie zgłoszenia muszą być oryginalnymi dziełami.

KRYTERIA OCENY
Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane poprzez kryteria kreatywności w ujęciu tematyki emigracyjnej, wartości literackiej,i czystości głosu w wyrażaniu własnej prawdy.

SELEKCJA PRAC
Po sprawdzeniu czy zgłoszenia odpowiadają wymaganiom ujętym w Regulaminie, organizator i członkowie jury wybiorą finalistów. Pełna lista finalistów zostanie ogłoszona w poniedziałek, 12 marca 2012r. i opublikowana na stronie favoryta.com.

Finaliści wyłonieni w pierwszym etapie selekcji zostaną dodatkowo poproszeni o dostarczenie krótkiej noty biograficznej (do 100 słów). Zwycięzca konkursu oraz dwa wyróżnienia zostaną ogłoszeni w poniedziałek, 26 marca 2012r., na stronie favoryta.com.


Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi osobami poprzez e-mail i skieruje do nich prośbę o dostarczenie dodatkowych informacji.

JURY
Do jury zostały zaproszone znane osobistości polonijnego życia kulturalnego w Australii, pisarze, publicyści i akademicy. Pełna lista członków jury zostanie opublikowana na naszej stronie favoryta.com w póżniejszym terminie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagroda Główna
Zostanie wybrany jeden zwycięzca konkursu. Autor zwycięskiego utworu otrzyma prawo do wydania na koszt organizatora konkursu, swoich utworów w formie własnego tomiku i będzie wymieniony na stronie internetowej favoryta.com.

Dodatkowo, zwycięski utwór otrzyma zaszczytne miejsce w wydaniu książkowym prac konkursowych, które znajdą się w finale konkursu.
Wyróżnienia
Zostaną przyznane dwa wyróżnienia: jedno dla poezji, i jedno dla prozy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają książkę zawierającą kolekcję utworów, które znalazły się w finale konkursu. Wyróżnione prace otrzymają zaszczytne miejsce w tej publikacji.

Finaliści
Prace wszystkich finalistów zostaną opublikowane w książce, której egzemplarze zostaną przekazane m.in do Biblioteki Narodowej w Australii oraz do Muzeum Emigracji w Gdyni.

PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA PROJEKTU
Prawa autorskie wszystkich złożonych utworów powinny pozostać własnością twórców uczestniczących w konkursie. Organizator konkursu zachowuje prawo do wykorzystania dowolnego utworu w dowolnych publikacjach będących rezultatem konkursu.

PYTANIA Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail office@favoryta.com

Portfolio organizatorski konkursu (z przykładami jej prac graficznych jest dostępne na stronie www.magicmustache.com i jeszcze jedna strona (blogowisko) kasiaswuwuzela.blogspot.com/